مقالات

۲۱ شهریور
download (1)
۱۱ گام به سوی ترقی
Category: مقالات
آرمین خوشوقتی – مدیر منابع انسانی هلدینگ سینره ۱۱ گام به سوی ترقی آرمین خوشوقتی، مدیر منابع انسانی شرکت سینره: شکی نیست که همه ما دوست داریم بهترین باشیم. در کار، زندگی و ...
۲۱ شهریور
2016-08-23-1471986466-7526518-MarketingStrategies-1
اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان
Category: برنامه ریزی, مقالات
آرمین خوشوقتی – مدیر منابع انسانی هلدینگ سینره اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان با ارزش ترین منبعی که در اختیار همه ما قرار دارد، زمان است. اغلب مردم، بدلیل اینکه حساب زما...
۲۱ شهریور
download
استخدام، با چه روشی
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
آرمین خوشوقتی – مدیر منابع انسانی هلدینگ سینره استخدام، با چه روشی برخی مدیران اجرایی معتقدند توجه به نکاتی ریز در فرد متقاضی (در طول جلسه مصاحبه استخدامی) از راه کشفیات ذ...
۲۱ شهریور
چرا کارکنان میروند؟
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
آرمین خوشوقتی – مدیر منابع انسانی هلدینگ سینره چرا کارکنان میروند؟ برخی از صاحب نظران مدیریت، و مدیران میگویند اگر مدیران واقعا تمایل داشته باشند از آنچه در سازمان میگذرد ...
۲۱ شهریور
غنی سازی شغلی
جانشین پروری در شرکت طبیعت زنده با هد ف دستیابی به منافع سه جانبه (جامعه، سازمان، فرد) برد – برد – برد
Category: جانشین پروری, مدیریت منابع انسانی...
آرمین خوشوقتی، زهرا باقری فرد ماهنامه تخصصی تدبیر – دی ماه 1395 جانشین پروری در شرکت طبیعت زنده با هد ف دستیابی به منافع سه جانبه (جامعه، سازمان، فرد) برد – برد – برد مقدم...
۲۱ شهریور
ساختار ماتریسی : تعارض یا چابکی ؟
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
ساختار ماتریسی : تعارض یا چابکی ؟ موژان بیژنی ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارش دهی در سازمان است و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود داشته و نیز حیطه ...
۲۱ شهریور
images (1)
مدیریت نسلها (نسل Y)
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
"وقتی اولین شغل به من پیشنهاد شد بدون پرس و جو در مورد ساعت کاری یا حتی حقوق و مزایایش آن را پذیرفتم. فقط به یک دلیل من آن کار را میخواستم". به احتمال زیاد این خاطره مشترک بسیار...
۱۵ فروردین
Work constracts ordibehesht
نحوه طراحی قرارداد های کار
Category: دوره آموزشی, قرارداد کار
تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در ت...