ارتقاء گروه در شرکت های دولتی و خصوصی

Posted by: tamasco
Category: جانبازان و ایثارگران

سوال :
شرکت ما در زمان دولتی بودن ، دو گروه بالاتر ( بابت ایثارگری ) به ایثارگران داده است و حالا که شرکت خصوصی شده می خواهند به حالت قبل برگردانند .
آیا می توانند ؟

پاسخ از استاد محمدی:
بله ، بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار ، حداکثرگروه ارفاقی به ایثارگران در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل به هر شکل ۲ گروه میباشد که آنهم صرفا در قالب مزد پرداختی است .
مثلا کارگری دارای گروه ۶ است اما ایثارگر میباشد در حکم منطبق با طرح همان گروه ۶ قید میشود اما در پرداخت مزد مبنا معادل گروه ۸ دریافت میکند.
این مورد نیز باید بخش توضیحات حکم قید شود
نکته مهم اینکه ارتقاء گروه بر اساس شرایط احراز شغل است ایثارگری شرایط احراز شغل محسوب نمی شود پس در حکم آن کارگر وی صرفا مستحق دریافت مزد مبنای معادل گروه ۸ میباشد ( دو گروه بالاتر) اما از نظر شغل مورد تصدی همان گروه ۶ میباشد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید