مدیریت منابع انسانی

رشد اتفاقی نیست

این روز ها که جذب منابع انسانی یکی از دغدغه های جدی سازمانهاست، یک مدیرعامل هوشمند، از مدیرمنابع انسانی شرکت می پرسد چه کارهایی موجب افزایش ماندگاری کارکنان می شود؟‌

هرچه بیشتر بتوانیم کارکنان را درگیر سازمان کنیم، ماندگاری آنها بیشتر خواهد شد.

گام های کوچک و کم هزینه ای که می توانیم برای افزایش ماندگاری کارکنان انجام دهیم عبارت اند از:

  • افزایش فرصت های رشد و یادگیری
  • ایجاد رویه های شفاف برای ارتقاء منابع انسانی
  • سیاست هایی در خصوص اعطای مرخصی تشویقی
  • تنوع بخشیدن به نظام جبران خدمت
  • به رسمیت شناختن کارکنان و فعالیت های فرانقشی آنان
  • و درگیر کردن کارکنان با ماهیت شغل آنها

در مردادماه سال ۱۳۹۹ ماموریت طراحی و استقرار فرآیند مدیریت منابع انسانی شرکت تهران شیمی ، برای یک سال به شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد محول شد و ما برای تعیین اولویت های نیازمند بهبود، نسبت به سنج نگرش کارکنان شرکت مذکور اقدام نمودیم .

اولویت های بهبود (‌ از منظر کارکنان )‌ عبارت بودند از :

تعریفی که «بنیاد مدیریت کیفیت اروپا» از سازمان های سرآمد و متعالی (در حوزه مدیریت منابع انسانی ) دارد «حداکثرکردن مشارکت کارکنان» است.

بنیاد ملی کیفیت اروپا در مدل EFQM اظهار می کند «سازمان های متعالی در جستجوی روش هایی برای توجه، پاداش دهی و تقدیر از سرمایه های انسانی خود هستند که به ایجاد و تقویت تعهد و وفاداری منجر میشوند»‌ .

یکی از نکاتی که بیانگر موفقیت در حوزه مدیریت منابع انسانی است ، ارتقاء نگرش های کارکنان در شاخص های کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی است.

مروری بر گزارش زیر که خلاصه ای از نتایج « نگرش سنجی از کارکنان شرکت تهران شیمی» است بدون نیاز به هر گونه توضیحی، بهبود این شاخص ها را گواهی میدهد.

روند ارتقاء شاخص های مدیریت منابع انسانی در شرکت تهران شیمی (‌ در دو سال متوالی )‌

این مطالعه که طی دو سال متوالی ( سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ) انجام شده است ، حاکی از نتایجی است که نوید از سرآمدی شرکت تهران شیمی در حوزه مدیریت منابع انسانی میدهد.

خداوند را شاکریم که با اعتماد مدیریت محترم داروسازی تهران شیمی، توانستیم با اجرای موفقیت آمیز «پروژه بهبود مدیریت منابع انسانی بر أساس مدل بومی TTM  »‌ پس از یک سال شاهد بهبود محسوس در اغلب حوزه های مورد نظر باشیم .

آیا این اقدامات تاثیری بر ترک کار داوطلبانه کارکنان نیز داشته است ؟

پاسخ را اینجا ببینید

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *