معرفی رزومه مهندس آرمین خوشوقتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص آشنایی با رزومه مهندس آرمین خوشوقتی و بررسی سوابق و فعالیت‌های ایشان در ادامه این صفحه همراه ما باشید.

افتخارات مهندس آرمین خوشوقتی:

ابداع مدل مدیریت منابع انسانی TTM به عنوان اولین مدل جامع ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل مدرن که به تائید وزارت کار نیز رسیده است و در حال حاضر مبتنی بر ارزشیابی شغل و ارزیابی شاغل، بعنوان طرح طبقه بندی مشاغل در حال اجراست. این مدل مدیریت منابع انسانی، علاوه بر این که مشاغل را با اهداف و استراتژی کسب‌و‌کار همسو می‌نماید، زمینه را برای شایسته گزینی در سازمان‌ها مهیا می‌نماید. در این مدل بومی که از دل صنایع موفق کشور برخاسته است، امکان جبران خدمت منعطف (بر مبنای عملکرد و خروجی کارکنان) وجود دارد، یادگیری سازمانی بر اساس مهارت‌های مورد نیاز هر شغل برنامه ریزی می‌گردد و مدیریت استعداد (با رویکرد جانشین پروری) صورت می‌پذیرد.

سوابق تدریس

ابداع مدل مدیریت منابع انسانی TTM به عنوان اولین مدل جامع ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل مدرن که به تائید وزارت کار نیز رسیده است و در حال حاضر مبتنی بر ارزشیابی شغل و ارزیابی شاغل، بعنوان طرح طبقه بندی مشاغل در حال اجراست. این مدل مدیریت منابع انسانی، علاوه بر این که مشاغل را با اهداف و استراتژی کسب‌و‌کار همسو می‌نماید، زمینه را برای شایسته گزینی در سازمان‌ها مهیا می‌نماید. در این مدل بومی که از دل صنایع موفق کشور برخاسته است، امکان جبران خدمت منعطف (بر مبنای عملکرد و خروجی کارکنان) وجود دارد، یادگیری سازمانی بر اساس مهارت‌های مورد نیاز هر شغل برنامه ریزی می‌گردد و مدیریت استعداد (با رویکرد جانشین پروری) صورت می‌پذیرد.

مقالات نوشته مهندس آرمین خوشوقتی

– مدیریت نسل Y
– آموزش مبتنی بر مهارت
– مدل شایستگی بر اساس تیپ شخصیت
– جانشین پروری
– مدیریت عملکرد کارکنان
– دامنه شمول قانون کار
– قرارداد در قانون کار جمهوری اسالمی
– مدیریت منابع ا نسانی بر اساس وظایف
– ارزیابی عملکرد منابع انسانی
– حقوق و دستمزد در قانون کار
– مدیریت استعداد یابی و جانشین پروری
– مدیر در نقش کوچ در پدیده فالت شغلی
– مدیر در نقش کوچ در پدیده فالت شغلی
– ارزیابی اثربخشی آموزش بر اساس مدل پنج سطحی فیلیپس

کنفرانس‌ها

 • نظام نیازسنجی آموزشی مبتنی بر مهارت (چهارمین کنفرانس مدیریت آموزش، دانشگاه تهران 1397)
 • مدیریت عملکرد (پنجمین کنفرانس ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396)
 • جانشین پروری بر اساس شایستگی (چهارمین کنفرانس ارزیابی عملکرد کارکنان، دانشگاه رازی 1395)
 • طرح های طبقه بندی مشاغل مدرن (معاونت روابط کار وزارت کار 1394)
 • چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی (سازمان مدیریت صنعتی 1397)
 • نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی (دانشگاه الزهراء س 1398)
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مجازی 1399)
 •  شاخص‌های ارزیابی عملکرد (هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد، سال 1400)
 • مدیر در نقش کوچ در پدیده فلات شغلی (هفدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، دی ماه 1400)
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری (سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام، دی ماه 1400)
 • نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر مهارت و سنجش اثربخشی آموزش در سازمان (نهمین کنفرانس ملی آموزش و توس عه سرمایه انسانی، خرداد 1401)
 • نظام جبران خدمت منعطف، مبتنی بر عملکرد (بیست و چهارمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، شهریور 1401)

پروژه‌های اجرا شده یا در دست اجرا:

 • توسعه منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (از 139۸)
 • توسعه منابع انسانی شرکت دارویی زردبند (139۸)
 • توسعه منابع انسانی موسسه خیریه سمر (از 1398)
 • توسعه منابع انسانی شرکت پارسا پلیمر شریف (از 1398)
 • توسعه منابع انسانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (از 1398)
 • ایجاد و راهبری واحد توسعه منابع انسانی شرکت آدرا (1398و 1399)
 • تعادل کار و زندگی شهرداری منطقه ۲۲ تهران (1397 و 1398)
 • شایسته گزینی و بهینه یابی جهت تاسیس هلدینگ فوالدین ذوب آمل (1399)
 • توسعه منابع انسانی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (139۸)
 • نظام جبران خدمت شرکت عمران آذرستان (از 1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در کارخانجات داروسازی تهران شیمی (از 1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در پایا سیستم (1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در شرکت هیرو آسانسور (از 1400)
 • نظام جبران خدمت (مبتنی بر عملکرد) در شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ (از 1399)
 • نظام جبران خدمت و مدیریت مبتنی بر فرآیند در شرکت سبالن خودرو (از 1399)
 • نظام جبران خدمت شرکت زرین نمای کاسپین (از 1399)
 • نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آفامد (از 1399)
 • نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آفتاب فروزان ایرانیان (از 1398)
 • نظام مدیریت منابع انسانی هلدینگ سینره شامل شرکت‌ های پخش، تولید دارو و تولید آرایشی و بهداشتی (1397 و 1398)
 • نظام جبران خدمت شرکت فروسیلیسیم خمین (از 1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت تحقیق، طراحی و تولید مو تور ایران خودرو (از 1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر (از 1400)
 • نظام مدیریت منابع انسانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد شرکت صنایع غذایی آریافودان (از سال 1400)
 • نظام بهره وری شرکت کوبل دارو ( 1399 تا 1401)
 • نظام بهره وری شرکت داروسازی دکتر عبیدی (1399 – 1401)
 • نظام بهره وری هلدینگ سینره (1392)
 • نظام بهره وری فروشگاه‌های زنجیره ای هفت (1394)
  نظام بهره وری شرکت داروسازان التیام (1394)
 • نظام بهره وری شرکت رستافن ارتباط (1398)
 • نظام بهره وری شرکت حامی سیستم شریف (1398)
 • نظام بهره وری شرکت پیشتاز طب (1307- 1401)
 • نظام بهره وری شرکت دانش بن یان فرآورده بافت ایرانیان (1398- 1401)
 • نظام بهره وری شرکت بسپار گستر آریا (1399 تا 1401)
 • نظام بهره وری شرکت عالی تحریر پارسیان (Panter) (1399-1401)
 • نظام بهره وری شرکت هدیش سبز پارسه (HYUNDAI) (1398)
 • نظام بهره وری شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه (1399- 1401)
 • نظام بهره وری شرکت حمل و نقل هوایی (DHL) (1398)
 • نظام بهره وری شرکت حمل و نقل سیمان اسپندار (1397)
 • نظام بهره وری شرکت داروپالس (1400)
 • نظام بهره وری شرکت پخش دارویی الیت دارو (1400- 1401)
 • نظام بهره وری صنایع آرایشی و بهداشتی آدرا (1400)
 • نظام بهره وری شرکت نوآوران دارویی کیمیا (1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت فرآورده‌های گوشتی رباط (1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت الستیک خوزستان (1400)
 • نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آرینا حیات دانش (از سال 1400)
 • نظام مدیریتمنابع انسانی شرکت پایون  (Trisa) (از سال 1400)
 • نظام مدیریت عملکرد شرکت اشترومن (Strauman) (از 1400)
 • کانون های ارزیابی مدیران شرکت بسپار گستر آریا (1400)
 • نظام بهره وری شرکت آپادانا ک اوش ایرانیان (1401)
 • نظام بهره وری شرکت شمیم طبیعت آر (اADRA) (1401)
 • نظام جبران خدمت شرکت ایده پردازان ارجمندی (از 1401)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت فرآورده‌های لبنی بل روزانه (1401)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت بولر (1400)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت لوتوس (1400)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت ابنیه گستر لوتوس (1400)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی دیجی کال (1395)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای اوشانک (1395)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی شرکت عالی تحریر پارسیان (Panter) (1399)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی هلدینگ سینره (1392)
 • نظام انضباطی، رفتار و عملکرد سازمانی امیاپارس (14۰1)
 • نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد هلدینگ سینره (1390)
 • نظام مدیریت استعداد و جانشین پروری هلدینگ سینره (1394)
 • نظام یادگیری سازمانی (آموزش مهارت محور) هلدینگ سینره (1392)
 • نظام بهره وری شرکت به پرداخت ملت (1398)
 • نظام بهره وری شرکت بورس بیمه ایران (1398)
 • نظام بهره وری شرکت خدمات بیمه ای تامین سازان (1396)
 • نظام بهره وری صندوق ذخیره فرهنگیان (1۴۰۰)
 • نظام بهره وری صنعت غذایی کورش (هلدینگ صنایع غذایی گروه صنعتی گلرنگ) (1399)
 • نظام بهره وری شرکت سیماب رزین (1399) و شرکت دانش بنیان سیناپس (1398)

سوابق فعلی :

 • توسعه منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (از 139۸)
 • توسعه منابع انسانی شرکت دارویی زردبند (139۸)
 • توسعه منابع انسانی موسسه خیریه سمر (از 1398)
 • توسعه منابع انسانی شرکت پارسا پلیمر شریف (از 1398)
 • توسعه منابع انسانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (از 1398)
 • ایجاد و راهبری واحد توسعه منابع انسانی شرکت آدرا (1398و 1399)
 • تعادل کار و زندگی شهرداری منطقه ۲۲ تهران (1397 و 1398)
 • شایسته گزینی و بهینه یابی جهت تاسیس هلدینگ فوالدین ذوب آمل (1399)
 • توسعه منابع انسانی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان (139۸)
 • نظام جبران خدمت شرکت عمران آذرستان (از 1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در کارخانجات داروسازی تهران شیمی (از 1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در پایا سیستم (1399)
 • تاسیس و راهبری واحد توسعه منابع انسانی در شرکت هیرو آسانسور (از 1400)
 • نظام جبران خدمت (مبتنی بر عملکرد) در شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ (از 1399)
 • نظام جبران خدمت و مدیریت مبتنی بر فرآیند در شرکت سبالن خودرو (از 1399)
 • نظام جبران خدمت شرکت زرین نمای کاسپین (از 1399)
 • نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آفامد (از 1399)
 • نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آفتاب فروزان ایرانیان (از 1398)
 • نظام مدیریت منابع انسانی هلدینگ سینره شامل شرکت‌ های پخش، تولید دارو و تولید آرایشی و بهداشتی (1397 و 1398)
 • نظام جبران خدمت شرکت فروسیلیسیم خمین (از 1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت تحقیق، طراحی و تولید مو تور ایران خودرو (از 1400)
 • نظام جبران خدمت شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر (از 1400)
 • نظام مدیریت منابع انسانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد شرکت صنایع غذایی آریافودان (از سال 1400)
 • نظام بهره وری شرکت کوبل دارو ( 1399 تا 1401)
 • نظام بهره وری شرکت داروسازی دکتر عبیدی (1399 – 1401)
 • نظام بهره وری هلدینگ سینره (1392)
 • نظام بهره وری فروشگاه‌های زنجیره ای هفت (1394)
  نظام بهره وری شرکت داروسازان التیام (1394)
 • نظام بهره وری شرکت رستافن ارتباط (1398)
 • نظام بهره وری شرکت حامی سیستم شریف (1398)
 • نظام بهره وری شرکت پیشتاز طب (1307- 1401)
 • نظام بهره وری شرکت دانش بن یان فرآورده بافت ایرانیان (1398- 1401)

– مدیرعامل شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد (1396-ادامه دارد)

– عضو هیات مدیره انجمن مدیران منابع انسانی صنعت دارو (1395-ادامه دارد)

– عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران (1395-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرک ت Tobacco American British ایران (1397-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت دیجی کالا (1395-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت ( DANONE ) MMP-Nutricia  (1399-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت DHL ایران (1398-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت کوبل دارو (1397-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (1398-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرک ت صنایع آلومینیوم المهدی (1399-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ (1399-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت صنایع غذایی آریافودان (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت فروسیسلیسیم خمین (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت آفامد (1398-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت آفاطب (1399-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (1396-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت لوتوس (1397-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت رینگ سازی مشهد (1398-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت Hisense (1399-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی موسسه خیریه سمر (1395-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت بسپار گستر آریا (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت فرآورده های گوشتی رباط (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت آرینا حیات دانش (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت پایون (Trisa)  (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت اشترومن (Straumann)  (1400-ادامه دارد)

– مشاور منابع انسانی شرکت گلدیران (1400-ادامه دارد)

سوابق فعلی :

– مدیرعامل شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد (1396-ادامه دارد) 

– عضو هیات مدیره انجمن مدیران منابع انسانی صنعت دارو (1395-ادامه دارد) 

– عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران (1395-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرک ت Tobacco American British ایران (1397-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت دیجی کالا (1395-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت ( DANONE ) MMP-Nutricia  (1399-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت DHL ایران (1398-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت کوبل دارو (1397-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت داروسازی دکتر عبیدی (1398-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرک ت صنایع آلومینیوم المهدی (1399-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ (1399-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت صنایع غذایی آریافودان (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت فروسیسلیسیم خمین (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت آفامد (1398-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت آفاطب (1399-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران (1396-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت لوتوس (1397-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت رینگ سازی مشهد (1398-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت Hisense (1399-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی موسسه خیریه سمر (1395-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت بسپار گستر آریا (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت فرآورده های گوشتی رباط (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت آرینا حیات دانش (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت پایون (Trisa)  (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت اشترومن (Straumann)  (1400-ادامه دارد) 

– مشاور منابع انسانی شرکت گلدیران (1400-ادامه دارد) 

 

سوابق قبلی (از سال ۱۳۷۳) :

 • عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار
 • عضو هیات مدیره انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران
 • عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
 • مدیر منابع انسانی شرکت سینره
 • مدیر امور اداری شرکت آلوپن
 • مدیر عامل شرکت مجری طرح سبز
 • مدیر امور اداری شرکت طراحان به اندیش
 • مشاور منابع انسانی گروه مپنا
 • مشاور منابع انسانی شرکت سیمان اسپندار
 • مشاور منابع انسانی مبنا تلکام
 • مشاور منابع انسانی پایا سیستم
 • مشاور منابع انسانی شرکت کوشا معدن
 • مشاور منابع انسانی شهرداری منطقه ۲۲ تهران

 • مشاور منابع انسانی مشاوران انرژی تهران
 • مشاور منابع انسانی تجارت الکترونیک پارسیان
 • مشاور منابع انسانی شرکت آدرا
 • مشاور منابع انسانی شرکت بهاوند باراد
 • مشاور منابع انسانی نوارت یس فارما سرویسز اینکورپوریشن
 • مشاور منابع انسانی هلدینگ انرژی سپهر
 • مشاور منابع انسانی شرکت داروسازان التیام
 • مشاور منابع انسانی شرکت تهران شیمی
 • مشاور منابع انسانی شرک ت سبالن خودرو
 • مشاور منابع انسانی شرکت عمران آذرستان
 • مشاور منابع انسانی شرکت پارسا پلیمر شریف
 • مشاور منابع انسانی شرکت رایتل
 • مشاور منابع انسانی فروشگاه های زنجیره ای هفت
 • مشاور منابع انسانی شرکت دارویی زردبند

با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید وارد صفحه بررسی رزومه مهندس آرمین خوشوقتی، مشاور و مدرس دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی شوید. تمامی سوابق، مقالات، افتخارات، پروژه‌های انجام شده و مسئولیت‌های فعلی همگی در این فایل قابل مشاهده و بررسی می‌باشد.