مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

چرا مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی؟
زمان برگزاری : 27 شهریور ماه 1398 از ساعت 09:00 الی 16:30
زمان مطالعه متن: 2 دقیقه

📍بر اساس تحقیقی که ظرف سالهای ۹۱ و ۹۲ روی ۴۳۳ نفر از کارکنان مستعفی سه شرکت بزرگ کشور ( در سه حوزه #تولید ، #تحقیق_و_توسعه و #خدمات ) بعمل آمد متوجه شدم که ۱۶۷ نفر از این عده، فقط به یک دلیل با این سازمان ها قطع همکاری کرده اند:
” رفتار مدیر مافوق یا سرپرست ”
نگرانی ام وقتی بیشتر شد که متوجه شدم ۸۰ نفر دیگر نیز تنها به یک دلیل با شرکت های خود قطع همکاری کرده بودند :
“عدم به کار گیری درست کارکنان در جایگاه متناسب و عدم ابلاغ شرح شغل قبل از بکارگیری نیرو ”
📍تاسف بار تر این هست که بدانید بیش از ۸۰٪ این اشخاص ( که از این سه سازمان خارج شده اند ) سازمانهای خود را عالی ارزیابی نمودند و حتی اظهار داشتند که اگر عارضه های ذکر شده برطرف گردند، حاضرند به سازمانهای قبلی برگشته و ادامه همکاری دهند .
📍این نشان میدهد حتی افرادی که از این سازمان ها خارج شده اند نیز تا حد بسیار زیادی معتقدند که شرکتهایشان سازمان خوب و ایده الی بوده است.
📍تاسف بار اینکه فقط ۲۸ نفر از این عده بدلیل عدم رضایت از حقوق دریافتی با شرکت های خود قطع همکاری کرده بودند ، و نارضایتی از حقوق ، در رتبه چهارم قرار داشت . مدنظر داشته باشید که این تحقیق در سال های ۹۱ و ۹۲ و در اوج #تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان انجام شده است ، در شرایطی که برخی از صنایع بدلایل اقتصادی ( و #مدیریتی ) به #تعدیل_نیرو میپرداختند و امنیت شغلی در سطح مناسبی نبود اما در همان شرایط نیز #عدم_رضایت از #حقوق_و_دستمزد رتبه چهارم قطع همکاری را به خود اختصاص داده بوده ، و عارضه های مرتبط با #مدیریت_منابع_انسانی در جایگاه اول و دوم قرار داشته اند .
📍لذا ظرف سال ۹۲ در هرسه شرکت مذکور، به طراحی دوره آموزشی برای مدیران غیر منابع انسانی اقدام شد و نتایج بررسی های صورت گرفته در سال ۹۳ ، حاکی از آن است که خروج کارکنان بدلیل رفتار مدیر مافوق و سرپرست بلافصل، به حدود نصف کاهش یافته است.
📍یک اصل انکار ناپذیر مدیریت منابع انسانی میگوید که کارکنان، مدیران را ترک میکنند نه سازمانشان را!
📍لذا خصوصا در این روزها که #تحریم های #محتوم_به_شکست علیه کشورمان، مدیران و صاحبان کسب و کار را نگران کرده ، احساس می کنم باید از تجربه ای که ظرف سالهای ۹۱و۹۲ بدست آمده به درستی بهره برداری کنیم .
📃در این دوره یک روزه کلیه زیرسیستم های #مدیریت_منابع_انسانی را بطور روان و گویا با #مدیران_غیر_منابع_انسانی در میان می گذاریم و برای تک_تک این موارد ، تکنیک های #کاربردی به ایشان ارائه خواهیم داد .
از این دوره نیز با #دست_پر به سازمان خود برگردید.

باآرزوی توفیق
آرمین خوشوقتی

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی