سنجه های استراتژیک منابع انسانی

مدت دوره: 21 ساعت تاریخ برگزاری: 31 اردیبهشت و 7،12،13،21 خرداد 1403 زمان برگزاری: زمستان 1402 گواهینامه: دارد نحوه برگزاری: آنلاین مدرس دوره: آقای مهندس آرمین خوشوقتی ثبت نام در دوره مشاوره رایگان...

ادامه مطلب

مدیریت تجربه کارکنان

مدت دوره: 4 ساعت تاریخ برگزاری: 3 تیر 1403 زمان برگزاری: زمستان گواهینامه: دارد نحوه برگزاری: آنلاین مدرس دوره: آقای مهندس آرمین خوشوقتی ثبت نام در دوره مشاوره رایگان فروش اگر میخواهید در دوره...

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل منابع انسانی

مدت دوره: 4 ساعت تاریخ برگزاری: 29 خرداد 1403 زمان برگزاری: زمستان گواهینامه: دارد نحوه برگزاری: آنلاین مدرس دوره: آقای مهندس آرمین خوشوقتی ثبت نام در دوره مشاوره رایگان فروش اگر میخواهید در...

ادامه مطلب

دوره جامع مدیریت منابع انسانی

مدت دوره: 76 ساعت تاریخ برگزاری: 28 فروردین لغایت 31 خرداد 1403 تعداد جلسات: 21 جلسه آنلاین گواهینامه: گواهینامه حضور گواهینامه پروژه نحوه برگزاری: آنلاین ساختار: 14 ماژول ثبت نام در دوره مشاوره رایگان...

ادامه مطلب