مدیریت تجربه کارکنان

مدت دوره: 4 ساعت تاریخ برگزاری: شنبه 15 مهرماه 1402 زمان برگزاری: پاییز گواهینامه: دارد نحوه برگزاری: آنلاین مدرس دوره: آقای مهندس آرمین خوشوقتی ثبت نام در دوره مشاوره رایگان فروش اگر میخواهید در...

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل منابع انسانی

مدت دوره: 4 ساعت تاریخ برگزاری: دوشنبه 10 مهرماه زمان برگزاری: پاییز گواهینامه: دارد نحوه برگزاری: آنلاین مدرس دوره: آقای مهندس آرمین خوشوقتی ثبت نام در دوره مشاوره رایگان فروش اگر میخواهید در...

ادامه مطلب