توسعه منابع انسانی سرآمد > Business > دوره آموزشی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان

دوره آموزشی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان

یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن در ارتباط و تماس خواهند بود و باید باشند سازمان تامین اجتماعی است.

این ارتباط از ابتدای راه‌اندازی کارگاه به هر شکل آن شامل شرکت، موسسه، کارخانه و… با تشکیل پرونده در یکی از شعب تامین اجتماعی شروع خواهد شد و در ادامه با فرستادن فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش به صورت ماهیانه ادامه خواهد داشت. این ارتباط تا پایان فعالیت و چرخیدن چرخ‌های کارگاه ادامه می‌یابد.

اولین گام در روند رابطه میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی را دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به هنگام نقل‌وانتقال مالکیت عین یا منافع کارگاه است.

در گام بعدی که همچنان جزو گام‌های ابتدایی محسوب می‌شود تشکیل پرونده بیمه‌ای کارگاه در یکی از شعب تامین اجتماعی و دریافت شماره کارگاه می باشد که این اقدام همزمان با آغاز به کار کارگاه باید انجام شود.
کارفرما باید فهرست دستمزد کارگران مشغول به کار در کارگاه خود را با درج کامل مشخصات و شماره بیمه‌شده برای هر کارگر به شعبه تامین اجتماعی که در آن تشکیل پرونده داده ارسال کند. باید در نظر داشت که برای طی این فرایند به صورت استاندارد و قانونی حق بیمه در مهلت تعیین‌شده، که حداکثر تا پایان ماه بعد است، پرداخت شود.

رابطه دو سویه میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی

البته در این رابطه دو سویه میان کارفرما و سازمان تامین اجتماعی، همان‌گونه که برحسب قوانین و مقررات، تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده، حقوقی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است که درحقیقت جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی در قبال کارفرمایان است.

طبق قوانین ابتدا کارفرمایان می‌توانند به قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان و نیز حقوق و تکالیف آنان را بیان می‌کند، دسترسی داشته باشند.

قوانین مهم کارفرما چیست ؟

علاوه بر این، اعلام هر گونه تغییر و جابه‌جایی نیروی کار شاغل در کارگاه نیز همزمان با ارسال لیست حقوق و دستمزد به شعبه تامین اجتماعی مذکور نباید فراموش شود. در طول دوره فعالیت کارگاه، باید حوادث، بیماری‌ها و رویدادهایی که برای کارگران در ارتباط با کار رخ می‌دهد نیز در مدت سه روز اداری به شعبه تامین اجتماعی اعلام شود.

نکته دیگر حائز اهمیت در این زمینه آن است که کارفرمایان می‌توانند به میزان بدهی برآوردی تعیین‌شده از سوی شعبه تامین اجتماعی (حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند و سازمان باید به این گونه اعتراض‌ها در فرصت مقرر در هیئت بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی کند.
هیئت‌های تشخیص مطالبات با حضور نماینده کارفرمایان تشکیل می‌شود. با وجود این، هر کارفرما حق دارد در جلسه هیئت که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می‌شود حضور یابد و توضیحات لازم را ارائه و یا نماینده خود را معرفی کند.

در این زمان و هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل‌وانتقال کارگاه‌ها، دفتر اسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند. در این موارد طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر شعب پاسخ آن را طبق مقررات بدهد و اگر پاسخ ندهد دفترخانه مجاز به ثبت معامله خواهد بود.
?کارفرمایان نیز این حق را دارند در مواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصا حساب از تامین اجتماعی دارد صدور آن را از سازمان تقاضا کنند. سازمان نیز مکلف خواهد بود حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای کارفرما، البته در صورتی که بدهی نداشته باشد، مفاصا حساب را صادر و به متقاضی ارائه کند.

یکی از نکات قابل اهمیت در حوزه مربوط به حق و حقوق کارفرمایان زمان نقل‌ و انتقال کارگاه است.

دوره آموزشی تامین اجتماعی
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)