اگر کارفرما به تکلیف خود ( در پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند آیا می توانند با مراجعه به هیأتهای حل اختلاف کار، وجوه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند ؟

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغل سخت و زیان آور

گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در قانون تامین اجتماعی ( مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ) را انجام نداده اند، خودشان مستقیما نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده اند.
هیأت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است.
کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رای اعتراض کرده اند و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رای وحدت رویه( به شرح زیر ) اقدام کرده است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید