الزام به بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال :
طرح طبقه بندی سازمان ما مربوط به ۲۸ سال پیش است و بازنگری نشده، متاسفانه اداره کار طبقه بندی مرا به کارشناس ارجاع نداده و فقط مرقوم شده طرح اجرا شود آیا میتوانم جهت بازنگری طرح، به دیوان اعتراض کنم؟

پاسخ از استاد محمدی:
مکلف کردن کارفرما به ‌بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از اختیارات هیات حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری نیست و فرایند این موضوع بستگی به درخواست کتبی کارفرما و موافقت وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید