توسعه و بهبود منابع انسانی بر اساس مدل TTM

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > جانشین پروری > توسعه و بهبود منابع انسانی بر اساس مدل TTM

توسعه و بهبود منابع انسانی بر اساس مدل TTM

Posted by: tamasco
Category: جانشین پروری, دوره آموزشی, مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسانی, مقالات

با استفاده از مدل مدیریت منابع انسانی TTM
می توان وضع موجود مدیریت منابع انسانی شرکت ها را بررسی نمود و پروژه ها و اقدامات بهبود یا توسعه ای را بسته به نیاز در آنها تعریف کرد.
در این مدل، سیستم مدیریت منابع انسانی به صورت جامع و نظام مند و با رویکرد علمی بررسی می شود.
آنچه این مدل را متمایز می نماید یکپارچگی در زیر فرآیند های فرآیند مدیریت منابع انسانی ، چابکی در تغییرات سازمانی و شفافیت برای ذینفعان ، و در عین حال انعطاف پذیری آن برای کلیه صنایع است.
یکی از ویژگی‌های اساسی مدل TTM این است که اولویت ها بر اساس عارضه یابی اولیه ( مبتنی بر نگرش منابع انسانی ) تعیین می شوند لذا در مقاطع مختلف زمانی می توان تاثیرات اقدامات بعمل آمده را بر نگرش کارکنان به طور مستمر پایش نمود.
از آنجا که ممکن است در برخی از شرکت ها زیرساخت های مورد نیاز جهت بهره برداری از همه ظرفیت های این مدل مهیا نباشد لذا استقرار این مدل ایرانی در ۵ گام بشرح زیر پیش بینی شده است :
۱. بازطراحی، اصلاح و ظرفیت سنجی مشاغل؛ و نظام شایسته گزینی
۲. ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و طراحی نظام پرداخت
۳. مدیریت عملکرد ( و اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ، و آموزش مهارت محور )
۴. مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری
۵. آموزش مهارت محور، مبتنی بر دانش مورد نیاز مشاغل

از آنجا که استقرار هر گام نیازمند ایجاد فرهنگ سازمانی منحصر به فرد است لذا قبل از هر اقدامی، می بایستی ابتدا نسبت به عارضه یابی اقدام گردد.

ویژگی منحصر به فرد دیگر مدل TTM این است که کاملا مبتنی بر فرآیند است و بر اساس اهداف و استراتژی های شرکت ها اجرا می‌شود زیرا که شایستگی های منابع انسانی باید کاملاً متناسب با اهداف استراتژیک سازمان باشد.
ضمن اینکه شایستگی ها باید کاملاً قابل اندازه‌گیری و قابل ارتقاء باشند و سازمانها باید تنها روی ارزش‌ها و شایستگی‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که در راستای ارزش های استراتژیک آنها باشد.
با مدل ایرانی مدیریت منابع انسانی TTM بیشتر آشناشوید

ثبت نام در دوره مدیریت منابع انسانی TTM

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید