کارفرما در چه مواردی می تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > کارفرما در چه مواردی می تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟

کارفرما در چه مواردی می تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری

سوال: در صورتی که بدلیل نوع کار کارگر، کارفرما از کارگر طلبی داشته باشد آیا از مطالبات کارگر قابل برداشت است؟
پاسخ:
اولا مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و مطالبات کارگر جزء دیون عادی است که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمی باشد
ثانیا برداشت از مطالبات کارگر جز در مواردی که در قانون کار تصریح شده است، مجاز نمی باشد
لذا برداشت از مزد کارگر جز در مواردی که شرایط صحت تهاتر شرعی وجود دارد، مجاز نمی باشد.
باآرزوی توفیق
آرمین خوشوقتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره برداشت از مزد کارگر
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید