خدمات ما

آموزش، مشاوره، توسعه و استقرار مدل های مدرن منابع انسانی

خدمات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد

تقویم آموزشی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد

saramad

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد

بیشتر بخوانید

دفاع در مراجع حل اختلاف (اختلافات کارگری و کارفرمایی)

توسعه منابع انسانی سرآمد

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن "روابط کار " گفته میشود . امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار ، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود ( که مدیریت کلان سازمان است ) درگیر فعالیتهایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمانهای دیگری باشد ( که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست ) ...

بیشتر بخوانید

آموزش های مهارت محور

توسعه منابع انسانی سرآمد

روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کاملا رضایتبخش نیستند غالبا آنها را باید در اجرای وظایف مورد انتظار آموزش داد.

بیشتر بخوانید

دفاع در مراجع حل اختلاف

saramad

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد

بیشتر بخوانید
توسعه منابع انسانی سرآمد

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن “روابط کار ” گفته میشود .
امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار ، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود ( که مدیریت کلان سازمان است ) درگیر فعالیتهایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمانهای دیگری باشد ( که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست ) …

بیشتر بخوانید

خلاصه خدمات

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن “روابط کار ” گفته میشود .
امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار ، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود ( که مدیریت کلان سازمان است ) درگیر فعالیتهایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمانهای دیگری باشد ( که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست ) …

روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کاملا رضایتبخش نیستند غالبا آنها را باید در اجرای وظایف مورد انتظار آموزش داد.

از تصویب اولین طرح طبقه بندی مشاغل در ایران آنقدر سالیان متمادی سپری شده که دیگر در سازمان ها کسی به این فکر نمی کند که چطور شد سیستمی که قرار بود راهگشای پرداخت مزد مساوی در برابر کارهای هم ارزش در شرایط یکسان باشد تبدیل شد به انبوه کاغذهای تایپ شده و جلد شده در گوشه کتابخانه سازمان ها که نه در محیط کسب و کار امروز کاربردی دارد و نه به آن اعتمادی وجود دارد …

موسسه کاریابی تماس با دریافت اطلاعات یا همان رزومه شما با توجه به مهارتهایی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال کار باشید در واقع این به شما کمک میکند که از این خدمات استفاده کنید و آنها برای شما پیشنهادهای کاری را به صورت پیامک یا ایمیل ارسال میکنند. برای ارسال اطلاعات کلیک کنید .

تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در تنظیم نمودن بسیاری از این قراردادها به اصول_حقوق_کار ، و چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی در مراجع حل اختلاف وزارت کار توجه نشده است ، لذا شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود.

saramad

تقویم آموزشی شرکت توسعه منابع انسانی ...

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد

توسعه منابع انسانی سرآمد

دفاع در مراجع حل اختلاف (اختلافات کار...

یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن “روابط کار ” گفته میشود .
امروز در کشور ما برخی از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار ، به جای پرداختن به فعالیت اصلی خود ( که مدیریت کلان سازمان است ) درگیر فعالیتهایی شده اند که شاید مسئولیت آن به دوش سازمانهای دیگری باشد ( که پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست ) …

توسعه منابع انسانی سرآمد

آموزش های مهارت محور

روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کاملا رضایتبخش نیستند غالبا آنها را باید در اجرای وظایف مورد انتظار آموزش داد.