مقالات

۱۰ شهریور
نقش رفتار در مدیریت منابع انسانی
Category: آزمون های استخدامی, مدیریت منابع ...
انواع تیپ های رفتاری در مدل DISC
۰۹ شهریور
آزار جنسی در قانون کار
Category: قانون کار
قانون کار درباره آزار جنسی چه می گوید ؟
۰۷ شهریور
ماده ۲۶ قانون کار و تغییر شرایط کار
Category: عرف و رویه, قانون کار
تغییر شرایط کلی کار
۰۵ شهریور
تعطیلی و انتقال کارگاه
Category: قرارداد کار, مراجع حل اختلاف وزار...
انتقال کارگاه از یک شهر به شهر دیگر
۰۲ شهریور
افزایش کمک هزینه مسکن در سال 1399
Category: حقوق و مزایا
مصوبه افزایش حق مسکن کارگری در سال 99
۰۱ شهریور
مصاحبه استخدامی شایسته محور
Category: آزمون های استخدامی, مدیریت منابع ...
آشنایی با مصاحبه استخدامی شایسته محور
۰۱ شهریور
بیمه بیکاری بعد از شکایت به دیوان عدالت اداری
Category: بیمه بیکاری, دیوان عدالت اداری
به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دیوان به نفع من رای داده است
۳۰ مرداد
رسیدگی رایگان به اختلافات کارگری و کارفرمایی
Category: دسته‌بندی نشده
آیا دولت می تواند برای رسیدگی به شکایات کارگران هزینه ای دریافت نماید ؟
۲۹ مرداد
پایه سنوات سال های قبل
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،
تاثیر تغییر کد کارگاه در پایه سنوات
۲۸ مرداد
بازنشستگی
Category: بازنشستگی
فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی