مبنای محاسبه سنوات مشخص شد

مبنای محاسبه سنوات مشخص شد

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات
مبنای محاسبه سنوات کارگران
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در دادنامه ۳۳۲۸ جمله 《 که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴و۳۵ قانون کار را در بر می گیرد 》 اشتباه درج شده است و آن را حذف کرد.

بر این اساس نحوه محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار، به روال گذشته برگشت و مبنای محاسبه سنوات کارکنان مشمول قانون کار، همچنان مزد و حقوق می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که تعریف مزد و حقوق در قانون کار چیست؟

ماده ۳۶ قانون کار، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را نیز جزء مزد شناخته و بر این اساس، حقوق و مزد مبنای محاسبه سنوات هستند.

در دوره قانون کار و تامین اجتماعی، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت .

برای ثبت نام در این دوره، اینجا کلیک کنید.

آیا می دانید سنوات در چه شرایطی علی الحساب می شود؟

برای اطلاع از جدیدترین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص علی الحساب شدن سنوات،  اینجا ینجا کلیک کنید

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید