مهارت انعطاف پذیری چیست ؟ افراد انعطاف پذیر چه ویژگی هایی دارند ؟

Posted by: tamasco
Category: دسته‌بندی نشده

مهارت انعطاف پذیری چیست ؟ افراد انعطاف پذیر چه ویژگی هایی دارند ؟

چرا برخی افراد در برخورد با عوامل استرس زا انعطاف پذیری خاصی دارند، خود را نمی بازند ، بی قرار نمی شوند، و داستان های ذهنی درست نمیکنند ، ولی بعضی دیگر برای مقابله با چنین عواملی مشکل دارند؟
همه ما کم و بیش روزهای سختی را در زندگی تجربه کرده ایم. روزهایی چون روزهای بی پولی، بیکاری، تنهایی و … اما آن چه مهم است تاب و تحملی است که ما در چنین روزهایی از خود نشان می دهیم؛
اینکه چقدر دست و پای مان را گم میکنیم و مشوش میشویم ، یا بدون دستپاچه شدن ، سعی می کنیم برای هر چالش جدیدی راهکار پیدا کنیم.
این قدرت از درون خود ما سرچشمه می گیرد و با یکی از ویژگی های مهم روانی به نام «انعطاف پذیری» ارتباط پیدا می کند.

انعطاف پذیری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به استرس های زندگی است.
انعطاف پذیری ، مشکلات زندگی را کم نمی کند، بلکه به افراد قدرت می دهد تا با جریان زندگی حرکت کنند.
انعطاف پذیری توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش برانگیز است.
انعطاف پذیری نقش حیاتی در سلامت روانی افراد دارد و به صورت توانایی فرد در سازگاری با یک موقعیت غیر منتظره ،تهدیدآمیز یا آزاردهنده تعریف می شود.

انعطاف پذیری ظرفیت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خویشتن است.

این ظرفیت می‌تواند به فرد کمک کند پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی های اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقاء ببخشد و متمایز شود.

ویژگی های افراد انعطاف پذیر چیست؟

۱ – احساس ارزشمندی:
پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند، احترام قائل شدن برای خود و توانایی های خود، سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن آنها.

۲ – مهارت حل مسئله:
افراد انعطاف پذیر ذهنیتی تحلیلی – انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی در پیدا کردن راه حل های مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص دارند.

۳ – مهارت های اجتماعی:
افراد انعطاف پذیر مهارتهای ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند.

آنها می‌توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند، ضمن اینکه می توانند سنگ صبور خوبی باشند.

۴ – خوش بینی:
اعتقاد راسخ به این که آینده می‌تواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی، از ویژگی‌های دیگر افراد انعطاف پذیر است.

این افراد باور دارند که می‌توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند.

۵ – همدلی:
افراد انعطاف پذیر توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل با دیگران را نیز دارند.

 • افراد انعطاف پذیر ، نسبت به موقعیت، احساسات و افکار خود آگاه و هشیارند
  از سوی دیگر احساسات و رفتارهای اطرافیان شان را نیز درک میکنند.
  می پذیرند که موانع بخشی از زندگی هر انسان است.
 • آنها می دانند زندگی پر از چالش است.
  می دانند که ما نمی توانیم از بسیاری ازمشکلات اجتناب کنیم، ولی میتوانیم در برابر آنها باز و منعطف باشیم و با تغییرات سازگار باشیم.
 •  افراد انعطاف پذیر ، خود را مسئول شرایط خویش می دانند و برای هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بیرونی را سرزنش نمی کنند. آنها سهم خود را در امور زندگی، پذیرفته اند.
  البته آنها می دانند که انتظار نتایجِ دقیق در هر کاری از کنترل آنها خارج است و همیشه سهم عوامل پیش بینی نشده را در نظر می گیرند.
 •   این افراد از مهارت های حل مسئله برخوردارند.وقتی بحران پدیدار می شود، افراد تاب آور قادرند با استفاده از فنون حل مسئله، به راه حل برسند. در حالی که سایر افراد در این موقعیت ها دچار استرس زیاد می شوند و نمی توانند راه حل مناسبی انتخاب کنند.
  افراد انعطاف پذیر خود را قربانی و ناتوان تصور نمی کنند.
 • انعطاف پذیری مهارتی آموختنی و اکتسابی است.
 •  تغییر میزان ویتامینها و مواد معدنی ضروری و همچنین تغییر در نوروترنزمیترها و هورمونها ، در میزان انعطاف پذیری فرد نقش مهمی دارند.
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco