محاسبات حقوق و مزایای ۱۴۰۰

محاسبات حقوق و مزایای ۱۴۰۰

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, جبران خدمت, حقوق و مزایا, زمان کار

توضیحات مهندس آرمین خوشوقتی درباره نحوه افزایش حقوق های کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰

نحوه افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۰ ( فایل ویدیویی را ببینید )

توضیحات مهندس آرمین خوشوقتی درباره نحوه محاسبه پایه سنوات کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ ( فایل ویدیویی را ببینید)

ظرف دو سه روز اخیر سوالات بی شماری درخصوص نحوه محاسبه مزد و مزایای سال ۱۴۰۰ کارگران مشمول قانون کار داشتیم .

استاد محمدی قبول زحمت کردند و پاسخ این سوالات را در قالب ۴ فایل زیر ، گردآوری نموده اند .

مزد و مزایای قانونی سال ۱۴۰۰
یکی از مهم ترین محاسبات، نحوه محاسبه ” مجموع مزد روزانه و پایه سنوات روزانه” کارگران بر اساس تاریخ استخدام است که در لینک زیر محاسبه شده است 👇

۴_۵۹۶۷۶۹۸۱۰۹۶۴۲۳۱۲۰۹۱

ساعات کار موظفی قانونی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰

آخرین تحولات قانون کار در سال ۱۳۹۹ (ویژه نوروز)


👆👆👆
دوره آموزشی آخرین تحولات قانون کار در سال ۱۳۹۹ (ویژه نوروز)

آخرین تغییرات حقوق، دستمزد و مزایا و نحوه تنظیم قرارداد کار (ویژه نوروز)


👆👆👆
دوره آموزشی آخرین تغییرات حقوق، دستمزد و مزایا و نحوه تنظیم قرارداد کار (ویژه نوروز)

بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰
کلیه مصوبات شورای عالی کار درخصوص مزد سال ۱۴۰۰

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید