مدیریت منابع انسانی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مدیریت منابع انسانی
۱۵ اسفند
بحران کرونا و سازمان های متعهد
Category: مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی و بحران کرونا
۰۷ اسفند
اصول مدیریت بحران در سازمان ها
Category: مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران در سازمان ها ، برداشتی آزاد از کتاب مدیریت بحران
۰۲ اسفند
سازمان های تجربه کننده
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
سازمان های برون گرا و یادگیرنده ، سازمان های تجربه کننده ، و سازمان های درون گرا
۱۴ بهمن
اطلاع از نظرات کارکنان چه اهمیتی دارد؟
Category: مدیریت منابع انسانی
چرا گاهی اوقات در مدیریت منابع انسانی ، آنچه می کاریم با آنچه برداشت می کنیم متفاوت است؟ نقش نگرش کارکنان در مدیریت منابع انسانی
۰۸ آذر
فرهنگ سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن
Category: فایل های ویدئویی, فرهنگ سازمانی, ...
۱۶ آبان
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد بر اساس مدل TTM
Category: دوره آموزشی, مدیریت عملکرد, مدیری...
شیما جعفرزاده سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان قدیمی که اهداف عملکردی را فقط یک بار در سال تعیین میکردند و در بازبینی های آخر سال بررسی می شدند رو به انقراض و نابودی هستند. اکنون...
۰۷ مهر
مدیریت منابع انسانی
آرمین خوشوقتی 
توسعه منابع انسانی سرآمد
معرفی مدل مدیریت منابع انسانی TTM
Category: دوره آموزشی, طبقه بندی مشاغل, قان...
عنوان مقاله: معرفی اجمالی مدل مدیریت گنجینه وظایف ( TTM ) مجله تدبیر (تخصصی مدیریت)، شماره 310، دی ماه 97، سال 29 مولف : آرمین خوشوقتی – ظاهره علی اصفهانی * چکیده: دراین نوشتار ...
۰۷ مهر
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر مدل TTM: اندازه‌گیری، بازخورد و تقویت مثبت
Category: مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسان...
در این مقاله مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد شرح داده می شود و مدل گام به گام ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان توضیح داده می شود.
۲۱ شهریور
1
معرفی اجمالی مدل مدیریت گنجینه وظایف (TTM)
Category: مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسان...
آرمین خوشوقتی، ظاهره علی اصفهانی چکیده : در این مقاله سعی شده ضمن معرفی مدل بومی مدیریت منابع انسانی TTM، شرح مختصری از نحوه توسعه و چگونگی کارکرد بخش‌های مختلف آن ارائه گردد. م...
۲۱ شهریور
197h3doqcx941jpg
مدل شایستگی مبتنی بر شخصیت بر اساس مدل MBTI
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
آرمین خوشوقتی ماهنامه تخصصی تدبیر – شماره 285 ( تیرماه 1395 ) مقدمه شخصیت، مجموعه‌ای از رفتار و شیوه‌های تفکر شخص در محیط کار و زندگی روزمره است که با ویژگی‌های بی‌همتا بودن، ثب...
  • 1
  • 2