شورای اسلامی کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > شورای اسلامی کار
۰۲ بهمن
نحوه اخذ رای در شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
سوال : شورای اسلامی شرکت ما نه نفره است. حالا اگر بخواهیم تصمیمی بگیریم که در جلسه از بین نه نفر فقط پنج نفر در جلسه حضور دارند ( که نفر پنجم نماینده مدیریت در شورا است، و چهار...