بیمه مسئولیت

۱۶ خرداد
بیمه مسئولیت کارفرمایان
Category: بیمه مسئولیت
در چه مواردی کارفرمایان نمیتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند؟
۰۳ دی
شرایط بیمه مسئولیت کارفرما تغییر کرد
Category: بیمه مسئولیت
در صورتی که بیمه­ گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه­ گر عمداً از اظهار مطالبی که در ارزیابی خطر موثر است، خودداری نموده یا بر خلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­ نامه باطل خواهد بود ولو این...