انضباطی

۰۳ مرداد
فعالیت در سایت های بورس
Category: انضباطی
اخراج کارکنان به دلیل خرید و فروش سهام در بورس
۳۱ خرداد
تعهدنامه های بی پشتوانه
Category: انضباطی
تعهدنامه های بی پشتوانه استخدامی
۳۱ خرداد
نحوه تهیه و تنظیم آیین نامه انضباطی
Category: انضباطی
درخصوص نحوه تایید آئین نامه انضباط کار ( آیین نامه انضباطی) بیشتر بدانیم :
۱۱ خرداد
اعتراض به کمیته انضباطی
Category: انضباطی, مراجع حل اختلاف وزارت کار
شرط سنی اعضاء کمیته انضباطی
۱۶ بهمن
شرایط احراز اعضاء کمیته انضباطی
Category: انضباطی
سوال : در آيين نامه انضباطی كارگاه ما، در يك ماده نوشته شده است كه اعضاي كميته انضباطی بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند . آيا مي توانند دو نفر نماينده كارگر كه عضو شوراي ...
۲۱ دی
تنزل گروه شغلی
Category: انضباطی
آیا کمیته انضباطی میتواند رای به تنزل گروه کارگر بدهد؟
۱۱ دی
برخورد انضباطی با اعتیاد کارکنان
Category: انضباطی
سوال : در شرایط زیر کارفرما چگونه می تواند نسبت به اخراج یا فسخ قرارداد اقدام کند؟ ۱- با فردی تا پایان سال قرارداد وجود دارد. ۲- شغل کارگر نگهبانی است. ۳- شرکت فاقد آئین نامه ان...
۲۷ آذر
تخلفات انضباطی و تکلیف مراجع حل اختلاف
Category: انضباطی, مراجع حل اختلاف وزارت کار
کمیته انضباطی بر خلاف آیین نامه انضباطی اقدام کرده و در نهایت بدون هیچ دلیل و ادله ای رای به توبیخ شفاهی کارگر داده شده است. هیئت تشخیص پس از بررسی پرونده نظر به ابطال رای دارد. ...