بیمه بیکاری در پروژه ها

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, دیوان عدالت اداری

سوال: مدت ۴۵ماه دریک شرکت پیمانکاری مشغول بکاربودم. در دی ماه عدم نیاز برایم زدند .
برای بیمه بیکاری اقدام کردم ولی دردومرحله مخالفت کردند .
مرحله اول گفتند پایان قراردادت بوده. مرحله دوم گفتند شما در پروژه کارکرده ای و اصلا بیمه بیکاری به امثال شما تعلق نمیگیرد .
آیا درست است؟

پاسخ از استاد محمدی :
۱- برابر ماده یک تفاهم نامه مشترک بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۸۶۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ ، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی نظیر پروژه ها ، فعالیت های عمرانی و نظایر آن که در پایان کار، قراردادی کار و یا اتمام بخشی از کار به عنوان مازاد و عدم نیاز بیکار میشوند ، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد .
۲- تشخیص این امر به عهده کمیته دو نفره بیمه بیکاری موضوع ماده ۲ تفاهم نامه خواهد بود .
۳- در صورتیکه متقاضی به رای و تصمیم کمیته دو نفره بیمه بیکاری معترض باشد اعتراض کارگر قابل طرح در کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری خواهد بود و چنانچه به نظر کمیته هماهنگی استانی بیمه بیکاری نیز معترض باشد رای قطعی دیوان عدالت اداری قاطع دعوا خواهد بود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید