آدرس و شماره تلفن مراکز بیمه بیکاری استان تهران و شرایط دریافت بیمه بیکاری

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری

تشکیل پرونده بیمه بیکاری در استان تهران توسط دفاتر کاریابی بخش خصوصی انجام می شود . اگر محل کار شما ( در آخرین روز قبل از بیکار شدن ) در منطقه 1 یا منطقه 3 شهرداری تهران واقع شده است ، برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری خود به کاریابی تماس مراجعه بفرمائید .

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشته باشید این است که بعد از تشکیل پرونده بیمه بیکاری ، باید هر ماه یک بار جهت ثبت حضور خود به همان دفتر کاریابی اولیه ( که در آن تشکیل پرونده داده اید ) مراجعه نمائید لذا در نظر داشته باشید که جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری ، موسسه ای را انتخاب نمائید که از نظر مراجعات بعدی ، در دسترس باشد و بتوانید هر ماه بدون دغدغه به آن محل مراجعه کنید . به همین علت محل موسسه کاریابی تماس در مجاورت ایستگاه مترو انتخاب شده است تا امکان دسترسی های بعدی از طریق مترو برای شما وجود داشته باشد .

 

آدرس موسسه کاریابی تماس :

تهران ، بلوار میرداماد، جنب ایستگاه مترو میرداماد، مجتمع تجاری رز میرداماد ، طبقه 4 ، انتهای راهرو شرقی ، واحد 412

تلفن کاریابی تماس :

26401598

کروکی موسسه کاریابی تماس در گوگل مپ :

https://goo.gl/maps/hT5i1TD6ASzMtjnv7

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز و شرایط دریافت بیمه بیکاری ، فایل زیر را ملاحظه کنید .

شرایط تشکیل پرونده و دریافت بیمه بیکاری 
Author: tamasco