بیمه تامین اجتماعی, حقوق و دستمزد, قانون کار و تامین اجتماعی

واریز حق بیمه در زمان بیکاری

سوال :
شخصی در شرکتی شاغل بوده ، که بیکار شده و بیمه بیکاری برای ایشان برقرار شده است .
امور اداری شرکت به اشتباه ( و در حین گرفتن حقوق بیمه بیکاری ) ، برای وی بیمه واریز نموده ، در صورتی که کارگر در آن شرکت شاغل نبوده ، حال تامین اجتماعی به ایشان گفته چون در زمان دریافت بیمه بیکاری ، برای کارگر بیمه واریز شده ، به منزله اشتغال به کار مجدد کارگر تلقی شده و باید وجه کل حقوق ایام بیکاری را ، به تامین اجتماعی مسترد کند .
چه راهکاری وجود دارد تا وی بتواند از این مشکل پیش آمده خلاص شود ؟
البته کارفرما اعلام کرده که چون ما اشتباه کردیم ، این مبلغ را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنیم ، ولی اداره کار اعلام کرده که در این صورت ، سه سال سابقه سنوات حق پرداختی ایشان برای برقراری بیمه بیکاری مجدد ، از بین می رود .

پاسخ از استاد محمدی :
– بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده بیکار که مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید ، فورا بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری اعلام نماید .
– چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحا از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد لازم است ضمن قطع مقرری مراتب را به واحد تعاون کار ورفاه اجتماعی محل اعلام نماید.
– در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی، واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی نموده و اعلام نظر نماید .
– نظر واحد تعاون کار ورفاه اجتماعی محل در این خصوص قطعی خواهد بود .
– اگر کارفرما سهوا و به اشتباه حق بیمه وی را به تامین اجتماعی محل واریز کرده باشد ، بلافاصله بایستی مراتب اشتباه خود را به شعبه مربوطه اطلاع داده تا تامین اجتماعی نام او را در لیست بیمه حذف نماید .
– چنانچه سازمان تامین اجتماعی ادعای کارفرما را نپذیرد ، کارفرما و فرد ذینفع حق دارند مراتب را کتبا به کمیته استانی مستقر در ا اه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گزارش داده تا موضوع را مورد بازرسی قرار دهند.
– چنانچه فرد بیکار از انجام این فرایند نتایجی حاصل ننماید ، شکایت به دیوان عدالت اداری آخرین راهکار خواهد بود .

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *