تذکر معاون دادستان کل کشور به تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی
قانون تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی بازرسی از دفاتر شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی صرفا در سال آخر مالی میتواند از دفاتر حسابرسی و بازرسی بعمل آورد
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید