رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل قراردادهای مدت موقت به قرارداد دائم

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > دسته‌بندی نشده > رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل قراردادهای مدت موقت به قرارداد دائم

رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل قراردادهای مدت موقت به قرارداد دائم

Posted by: tamasco
Category: دسته‌بندی نشده

رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل قراردادهای مدت موقت به قرارداد دائم

موضوع:
۱۳۹۶ مدیرکل ؍۱۲؍۱۶- ۱۳۹۶ و بند آخر ( ۳ مکرر) نامه شماره ۲۴۴۲۱۴ ؍۳؍۱۷- عدم ابطال نامه شماره ۴۷۹۰۷
روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۵۹ – شماره دادنامه : ۱۵۸
۱۴۰۰/۰۱/ تاریخ دادنامه : ۲۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان بهمن زبردست و مهدی گلشنی اصل
۱۳۹۶ و بند آخر ( ۳ مکرر) نامه شماره ؍۳؍۱۷- موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۹۰۷
۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که در قرارداد کار دائمی یا کار با جنبه مستمر، مدت به صورت صریح یا ضمنی ذکر نشده باشد قرارداد به صورت دائمی تلقی می شود .
لذا در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد .

دانلودرای دیوان عدالت اداری

در دوره آیین دادرسی و نحوه دفاع در مراجع حل احتلاف بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ثبت نام در دوره 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco