کسر سنوات بابت کمبود تحصیلات

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

سوال :
آیا کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقا صحت دارد؟

پاسخ از استاد بصیر:
اگر کارگر در هنگام تطبیق وضع یا ارتقاء و یا تغییر پست سازمانی، فاقد مدرک تحصیلی لازم باشد به اندازه سنوات جایگزین شده ( به جای کمبود مدرک تحصیلی ) ، مشمول کسر از سنوات می‌گردد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco