چرا در برخی از موارد دادخواست کارگران ثبت نمی شود؟

Posted by: tamasco
Category: قانون کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار
توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
چند روز پیش برای شکایت از شرکت … به اداره کار… مراجعه کردم ولی به جای اینکه وقت رسیدگی تنظیم کنند و دادخواست منرا بگیرند، من را به بخش “میز خدمت فرستادند ” و سپس یک نامه برای کارفرما ارسال کرده اند که در آن از کارفرما درخواست کرده اند که مطالبات من را بپردازد !
آیا روند رسیدگی به شکایت ها در وزارت کار تغییر کرده؟ 

دیگر نباید دادخواست بدهیم؟

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

1 دیدگاه