هزینه معاینات پزشکی طب کار

Posted by: tamasco
Category: طب کار

سوال : مدیرعامل شرکت ما در یکی از کانالها دیده که ادعا کرده اند بدلیل ابطال آئین نامه معاینات سلامت شغلی ( ازسوی دیوان عدالت اداری) , از این به بعد هزینه معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای ,به عهده کارکنان است , آیا این موضوع صحت دارد؟

پاسخ از استاد کرم بیگی:
۱- به موجب ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است قبل از به کارگماردن کارکنان ترتیب معاینه پزشکی آن ها را بدهد. با توجه به تکلیف کارفرما در این ماده طبعا هزینه معاینات بدو استخدام بر عهده کارفرماست .

۲- ازسوی دیگر بر طبق ماده ۹۲قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی کارگرانی که به لحاظ شغل در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قراردارند باید با هزینه کارفرما حداقل سالی یک بار مورد معاینه و آزمایشات پزشکی قرار گرفته و در پرونده آنان منعکس شود , لذا طبیعتا هزینه معاینات دوره ای نیز بعهده کارفرما قرار دارد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید