نامه مهم دادستان به سازمان تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی
نامه دادستان به سازمان تامین اجتماعی
نامه دادستان خراسان به سازمان تامین اجتماعی

هرچند این نامه از سوی دادستان خراسان رضوی به تامین اجتماعی ایتان خراسان رضوی ارسال شده است اما از آنجاییکه می تواند در تعاملات کارفرمایان ( در سراسر کشور) تاثیر گذار باشد ، بسیار حائز اهمیت است.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید