معافیت بیمه ای جانبازان

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : همانطور که استحضار دارید جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر معاف هستند .
آیا نیازی به درج نام آنها در لیست بیمه نیست؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید