مشاغل سخت و زیان آور

Posted by: tamasco
Category: مشاغل سخت و زیان آور

سوال: آیا تعریف شغل سخت و زیان آور مشخص است؟
چه کسی مسئولیت تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را دارد؟
چه مدت فاصله بین مشاغل سخت و زیان آور موجب از بین رفتن توالی در مشاغل سخت و زیان آور می شود؟

پاسخ از استاد محمدی :
۱- کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و کارفرما می تواند با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .
۲- مسئولیت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته علی بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد خواهد بود .
۳- چنانچه حداکثر ۲ ماه فواصل در مشاغل سخت و زیان آور واقع شود ، موجب تناوب اشتغال وی میگردد.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید