مزایای مستمر مشمول بیمه هستند؟

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
آیا می توان مزایای مستمری مانند اضافه کار و کارانه را در قالب بن کارت غیرنقدی وبصورت ماهیانه به کارکنان پرداخت کرد و این مزایا را در لیست بیمه قرار نداد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید