مرخصی در نوبتکاری

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها, نوبتکاری
مرخصی استحقاقی نوبتکاری آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار
سوال : به کارگرانی که درطول ماه کارآنان بصورت گردشی باشد فوق العاده نوبتکاری تعلق میگیرد .
آیا چنانچه دوره گردش نوبتکاری کارگری دوروزه وسه نوبتکار باشد(دوروز صبح-دو روزعصر-دو روزشب-دوروزاستراحت)۱۵%فوق العاده نوبتکاری باید پرداخت شود ،چنانچه ۸روز(دوره کامل گردش)از مرخصی استحقاقی استفاده نماید باید مدت مرخصی ازمبلغ نوبتکاری به نسبت کسر شودیاخیر؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید