مرخصی اضطراری

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی مرخصی اضطراری
سوال : اگر فوت بستگان درجه یک کارکنان در ایام تعطیل اتفاق بیفتد نحوه اضافه شدن ۳ روز مرخصی چگونه خواهد بود ؟
این مرخصی قابلیت اضافه شدن در کاردکس را دارد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید