مرخصی استحقاقی و تعطیلات رسمی

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها
قانون کار قانون تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی شرکت سرآمد
سوال : در شرکتی که مشغول به کار هستم ,اگر فردی , روزهای پنجشنبه و شنبه درخواست مرخصی استحقاقی داشته باشد ,روز جمعه نیز از ذخیره #مرخصی وی کسر میگردد, آیا این رویه صحیح است ؟
Author: tamasco

پاسخی بگذارید

2 دیدگاه

  • جواد سیدی

    گاها تو شرکت مرخصی سالانه را ۳۰ روز ملاک قرار میدهند و در صورت افتادن تعطیل رسمی یا جمعه مابین دو مرخصی از مرخصی استحقاقی فرد کسر میشود .