چگونه یک مدیر ارشد منابع انسانی شوید؟ | شایستگی های مدیر منابع انسانی | مسئولیت مدیر منابع انسانی | مهارت های مدیر منابع انسانی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > دسته‌بندی نشده > چگونه یک مدیر ارشد منابع انسانی شوید؟ | شایستگی های مدیر منابع انسانی | مسئولیت مدیر منابع انسانی | مهارت های مدیر منابع انسانی

چگونه یک مدیر ارشد منابع انسانی شوید؟ | شایستگی های مدیر منابع انسانی | مسئولیت مدیر منابع انسانی | مهارت های مدیر منابع انسانی

Posted by: شیما جعفرزاده
Category: دسته‌بندی نشده, مدیریت منابع انسانی

چگونه مدیر ارشد منابع انسانی CHRO شوید؟

زمان تخمینی مطالعه : ۱۶ دقیقه

آینده منابع انسانی مانند فناوری به سرعت در حال تحول است، به این معنی که نقش اصلی مدیر ارشد منابع انسانی نیز در حال تغییر است. یک مدیر ارشد منابع انسانی موفق باید مشاور استراتژیک واقعی کسب و کار خود باشد و عملکرد سازمانی را از طریق استراتژی منابع انسانی هدایت کند. این امر مستلزم ترکیبی منحصر به فرد از شایستگی ها، مهارت ها و تجربیات است. برای تبدیل شدن به یک مدیر ارشد منابع انسانی در حال توسعه، چه مهارت های کلیدی باید داشته باشید؟ و چرا این مهارتها امروز و در دنیای کار آینده ضروری هستند؟ بیایید شیرجه بزنیم تا شرح وظایف مدیر ارشد منابع انسانی، مسئولیت های مدیر ارشد منابع انسانی، شایستگی های مدیر ارشد منابع انسانی، حقوق مدیر ارشد منابع انسانی و مهارت های مدیر ارشد منابع انسانی را یاد بگیریم.

نقش و مسئولیت مدیر ارشد منابع انسانی

مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) عنوان شغلی رهبران منابع انسانی و فرهنگ سازمان است. آنها عضوی از تیم اجرایی داخلی شرکت هستند.

بسته به صنعت و اندازه شرکت، انتظارات از این عنوان شغلی می تواند متفاوت باشد. شاید در برخی از شرکت ها به جای عنوان شغلی CHRO  ، از عناوین شغلی دیگری برای این شغل استفاده شود. عناوینی مثل مدیر ارشد اشخاص (CPO)، مدیر ارشد استعدادها(CTO)، رئیس اشخاص یا استعدادها Chief People Officer (CPO)، Head of People or Talent ، معاون منابع انسانی VP of HR، رئیس استعداد یا فرهنگ Chief Talent Officer (CTO) ، Chief of Talent or Culture .

یک مدیر ارشد منابع انسانی معمولا بر بخش منابع انسانی نظارت می کند. بسته به ابعاد و ساختار شرکت شما، معمولا پست های سازمانی مرتبطی مثل مدیر منابع انسانی، مدیر استعدادها، مدیر روابط کار و کارکنان، مدیر آموزش و توسعه، مدیر جذب و نگهداشت و مشاوران منابع انسانی، به مدیر ارشد منابع انسانی گزارش می دهند.

این مسئولیت CHRO است که اطمینان حاصل کند که کل بخش منابع انسانی به طور استراتژیک و منسجم به عنوان یک تیم کار می کند. مدیر ارشد منابع انسانی بر وظایف و پروژه های روزانه بخش منابع انسانی نظارت می کند و مسئولیت نهایی این پروژه ها با مدیر ارشد منابع انسانی است.

 

چگونه یک شریک استراتژیک کلیدی برای مدیرعامل باشید؟

 فرمان ابتکار عمل را در  ارتقاء مهارت ها به دست بگیرید

یک CHRO به طور معمول سکان ابتکار عمل را در فعالیت های آموزشی، جذب استعداد و توسعه شغلی در دست دارد. مواردی مثل تدوین برنامه های توسعه شغلی شرکت، ایجاد استراتژی های استعدادیابی در سطح کسب و کار و ارزیابی مستمر برنامه های توسعه و آموزش منابع انسانی، برای اطمینان از ثبات آینده نیروی کار مورد نیاز در شرکت باید در دایره این ابتکارات قرار بگیرند.

اطمینان حاصل کنید که استراتژی منابع انسانی با استراتژی کسب و کار مطابقت دارد

مدیر ارشد منابع انسانی مسئول طراحی استراتژی منابع انسانی است تا از مسیر استراتژی منابع انسانی، دستیابی به اهداف کلی کسب‌وکار را تضمین کند و به همین دلیل  لزوما باید استراتژی منابع انسانی و استراتژی کسب و کار در یک راستا باشند.

 مشارکت را در محل کار ترویج دهید

یکی از نقش ها و مسئولیت های مدیر ارشد منابع انسانی، ایجاد یک جو مشارکت جویانه در شرکت ( از طریق سیاست ها و تغییرات رفتاری ) است.

برای کسب مهارت ها و شایستگی های متخصص منابع انسانی در دوره جامع مدیریت منابع انسانی شرکت کنید و مدرک بگیرید.

دوره مدیریت منابع انسانی
دوره جامع مدیریت منابع انسانی

صلاحیت های مدیر ارشد منابع انسانی

چندین صلاحیت وجود دارد که CHROها برای پیشرفت در نقش فعلی و آتی خود باید آنها را توسعه دهند. هرچند این صلاحیت ها لیست جامع و کاملی ندارد، اما شاید به شما ایده بدهد که اگر هدفتان تبدیل شدن به یک CHRO است، روی کدام مهارت‌ها تمرکز کنید.

فراست کسب و کار

زیرکی تجاری یا فراست کسب و کار یکی از چهار شایستگی اصلی است که ما برای موفقیت فعلی و آتی در مشاغل حوزه مدیریت منابع انسانی ( در کنار مهارت دیجیتال، سواد داده و حمایت از اشخاص حیاتی ) آنها را توصیه می کنیم. وقتی یک متخصص یا مدیر ارشد منابع انسانی هر چهار شایستگی فوق را، در کنار حداقل یک شایستگی کارکردی منابع انسانی داشته باشد، تبدیل به یک متخصص منابع انسانی T شکل می شود. این امر برای کمک به سازمان در دستیابی به اهداف تجاری خود الزامی است.

اگر یک CHRO فراست کسب و کار حرفه ای را داشته باشد، نحوه عملکرد سازمان را می داند و می تواند به زبان رهبران آن سازمان صحبت کند. او تشخیص می دهد که استراتژی کسب و کار از منابع انسانی جدا نیست. چنین رهبری می تواند به طور استراتژیک سیاست ها و نوآوری هایی را طراحی کند تا به بهترین نحو به شرکت، مشتریان و کارمندانش خدمت نماید و تضمین ‌کند که استراتژی‌های منابع انسانی با استراتژی‌های کسب و کار همسو هستند. اگر یک CHRO قصد داشته باشد به یک شریک استراتژیک کلیدی برای مدیرعامل تبدیل شود، چاره ای جز این ندارد.

مدیر ارشد منابع انسانی شرکت وودافون آلمان (  Bettina Karsch) با برآورد کردن هزینه‌های مشاغل شرکت، یک صورت مالی برای کلیه مشاغل شرکت تدوین کرده است و با این صورت مالی نشان می دهد که منابع انسانی موجب ایجاد ارزش افزوده ( سود ) می‌شود.

استفاده از زبان سود و زیان برای یک CHRO موجب ارتقاء جایگاه وی می شود و آن را برای مدیران عالی سازمان جذاب‌تر می‌کند. او با این ابتکار عمل، هوشمندی تجاری را در نقش خود گنجانده است.

روند رو به رشدی برای استخدام CHRO ها از بین اشخاصی که پیشینه غیر HR دارند وجود دارد بنابراین شرکت ها تمایل بیشتری نشان می دهند که CHRO‌خود را از بین کسانی انتخاب کنند که سوابق غیر منابع انسانی داشته باشند. در این بین، بیشترین تمرکز روی فراست ( هوشمندی) تجاری وجود دارد. منظور از هوشمندی تجاری این است که اشخاص درکی قوی از اینکه چگونه یک سازمان می تواند درآمد کسب نماید داشته باشند. این درک، برای یک مدیر ارشد منابع انسانی نکته ای کلیدی برای تصمیم گیری های صحیح در سطح کلان است.

مهارت دیجیتال

مهارت دیجیتال، توانایی مدیریت و بهره برداری از فناوری در عملیات منابع انسانی برای افزایش کارایی شخصی و سازمانی و هدایت آن با قصد رشد کسب و کار است. این امر مستلزم آگاهی از فناوری در داخل و خارج از محیط کار است. مدیران منابع انسانی همچنین به این توانایی نیاز دارند که آن را در برنامه سفر سازمانی کارکنان نیز درج کنند و در سازمان خود فرهنگ دیجیتال ایجاد کنند.

ممکن است در برنامه سفر دیجیتال کارکنان، در مواردی به کارکنان مستعد برخورد نماید. این وظیفه CHRO است که این استعداد را سریعا شناسایی نموده آن را توسعه دهد و آنها را در نقش هایی به کار بگیرد که بتوانند بیشترین تأثیر را در کسب و کار داشته باشند.

تیم‌های منابع انسانی( نه فقط در ایران بلکه در اغلب نقاط دنیا ) هنوز تمایل بیشتری به وظایف عملیاتی و اجرایی ( مثل حقوق و دستمزد ) نشان می دهند اما دیجیتالی شدن تمام فرآیندهای کسب و کار، بازی را تغییر خواهد داد و به ما این امکان را خواهد داد تا بخش قابل توجهی از فرآیندهایمان را به صورت خودکار در بیاوریم. خودکار کردن فرآیندها، موجب می شود تا ظرفیت آزاد پیدا کنیم و تمرکز بیشتری روی وظایفی بگذاریم که ارزش افزوده واقعی برای کسب و کار و کارکنان ایجاد می کند.

حصول اطمینان از اینکه نیروی کار برای آینده مجهز است، یک مسئولیت اصلی برای CHRO ها است و مهارت دیجیتال یک مهارت ضروری در چشم انداز منابع انسانی امروزی است که به سرعت در حال تحول است.

سواد داده

جمع‌آوری داده‌ها ضروری است، اما درک فرآیند، تفسیر نتایج و به‌کارگیری یافته‌های آن داده‌ها یک مهارت حیاتی است که همه متخصصان منابع انسانی اگر می‌خواهند در نقش خود پیشرفت کنند، باید آن را پرورش دهند، زیرا اینگونه تجزیه و تحلیل ها می‌تواند ارزش واقعی برای کسب‌وکار ایجاد کند. ما از مهارت سواد داده‌، در جستجوی همین ارزش افزوده برای کسب و کار هستیم.

حمایت از افراد

آخرین مرحله از چهار شایستگی اصلی منابع انسانی تبدیل شدن به یک حامی است که با ایجاد فرهنگ حمایت گری در شرکت شروع می شود، فرهنگی که شاید در کشور ما نیاز به تقویت داشته باشد. ما برای تقویت این فرهنگ در سازمان ها، می بایستی نقش میانجی گری خود را ایفا کنیم که لازمه آن تبدیل شدن به حامی قابل اعتماد کارکنان، و برقراری ارتباط بسیار موثر با کارکنان است. این شایستگی به ویژه برای مدیریت تنوع، برابری و شمول در محیط کار لازم است.

مهارت های رهبری

شایستگی های رهبری برای یک CHRO موفق حیاتی هستند زیرا بر مدیران ارشد منابع انسانی به کل بخش منابع انسانی نظارت دارند. در برخی از شرکت ها، مدیران ارشد منابع انسانی صدها کارمند دارند که به دنبال راهنمایی گرفتن، یادگیری و الهام گرفتن از آنها هستند. رهبری یک سازمان معمولاً با ترکیبی از دانش، مهارت و توانایی امکانپذیر می شود، هر چند که وزن هر یک از آنها بسته به صنعت، سازمان و نقش مورد نظر متفاوت است.

انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا (SHRM) سه دسته شایستگی را در رهبری متبلور می داند:

 • شایستگی برای رهبری سازمان
 • شایستگی برای رهبری دیگران
 • شایستگی برای رهبری خود

به نظر مارشال گارنز، استاد دانشگاه هاروارد، “هنر رهبر این است که واقعیت تلخ موجود را همانطور که هست، بدون چشم پوشی و خوش خیالی، تحلیل و ارزیابی کند. ولی همزمان امید و امکان خلق وضعیتی بهتر را نیز در افق دید گروه زنده نگه دارد”

حل مسئله

یک CHRO باید بتواند مشکلات را به طور موثر شناسایی و ارزیابی کند و راه‌حل‌های عملی بیابد تاموجب بهبود روش‌ انجام أمور در منابع انسانی شود. و نهایتا این راهکارها باید بر نتایج سازمان و کارکنان آن تأثیر مثبت بگذارد. توانایی حل مسئله نشان دهنده ابتکار عمل و هوشمندی تجاری است و به ارتقاء ارزش بخش منابع انسانی در هر سازمانی کمک می کند.

هوش هیجانی

هوش هیجانی به توانایی فرد در درک احساسات دیگران و خودش و موقعیت های احساسی دلالت دارد. این هوش مشتمل بر ارتقاء خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزه درونی، پرورش همدلی و توسعه مهارت های اجتماعی است. جف ترانفیلد، مدیر منابع انسانی گروه IMI، معتقد است که تا سال ۲۰۲۵، CHROها باید «احساس هوش هیجانی و حساسیت بین فرهنگی داشته باشند»

هوش عاطفی تاثیر قابل توجهی بر توانایی برقراری ارتباط موثر با کارکنان در تمام سطوح یک سازمان ( یک کارمندی در واحد فروش گرفته تا مدیرانی در رده C-suite ) دارد.

مدیر ارشد منابع انسانی | چگونه مدیر ارشد منابع انسانی شویم | شرح شغل مدیر ارشد منابع انسانی | مسئولیت های مدیر ارشد منابع انسانی
مدیر ارشد منابع انسانی | چگونه مدیر ارشد منابع انسانی شویم | شرح شغل مدیر ارشد منابع انسانی | مسئولیت های مدیر ارشد منابع انسانی

اما بگذارید این سوال را باز هم تکرار کنم:

چگونه می توانید یک مدیر ارشد منابع انسانی بشوید؟

نقش مدیر ارشد منابع انسانی اغلب به عنوان ارشدترین پست منابع انسانی موجود در یک سازمان دیده می شود. اما با توجه به تغییر مداوم تقاضاها، چه کاری می توانید انجام دهید تا بیشترین احتمال موفقیت را داشته باشید؟

در اینجا چند راهکار وجود دارد که می توانید برای موفقیت در مسیر تبدیل شدن به یک مدیر ارشد منابع انسانی انجام دهید:

شایستگی های اصلی HR خود را توسعه دهید

هر روز از طریق آموزش، یادگیری آنلاین و مربیگری روی توسعه شایستگی های ذکر شده در بالا کار کنید.

مهارت های رهبری خود را پرورش دهید

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که متخصصان منابع انسانی می‌توانند مرتکب شوند این است که آنقدر درگیر کارهای اجرایی و پیش پا افتاده می شوند که نمی توانند زمان کافی را برای پیشرفت شخصی خود اختصاص بدهند.

«تیم‌ها و رهبران منابع انسانی همچنان مهارت‌های فنی-تخصصی را در اولویت قرار می‌دهند، اما مهارت‌هایی که شما را به سطح دیگری می‌برد، رهبری و ارتباطات ( مهارت های نرم ) است.» – اد کرو، استراتژیست منابع انسانی و عضو شورای مربیان فوربس.

یک طرح توسعه رهبری می تواند به شما کمک کند مهارت های رهبری خود را توسعه دهید تا بتوانید در بازاری که همیشه در حال تغییر است، برجسته و ارزشمند بمانید. برنامه توسعه رهبری منابع انسانی راه دیگری برای ایجاد شایستگی های اصلی منابع انسانی و مهارت های رهبری است.

گواهینامه بگیرید

آیا می دانستید که بیش از ۵۵ درصد از CHRO ها دارای گواهینامه های مرتبط در حوزه HR هستند؟

اگر به دنبال دریافت گواهینامه هستید، ممکن است به برنامه مهارتی دوره جامع مدیریت منابع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد که در قالب یک دوره کارگاهی ۶۰ ساعتی برگزار می شود علاقمند شوید.

بسیاری از CHRO ها دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا MBA هستند. همه اینها می تواند یک مزیت قابل توجه در هنگام درخواست یک موقعیت شغلی باشد.

البته باید گفت که برای این شغل هیچ الزامات مشخصی وجود ندارد، این گواهینامه ها و صلاحیت ها فقط می توانند شانس شما را برای موفقیت در نقش یک CHRO افزایش دهند. نظرسنجی PayScale نشان داد که ۳۴ درصد از متخصصان منابع انسانی حداقل یک گواهینامه در این حوزه دارند. علاوه بر این، بیش از نیمی از CHRO ها و VP ها نیز حداقل یک گواهینامه مهارتی در این حوزه دارند.

یادگیری مداوم را تمرین کنید

به این فکر کنید که هر روز چه کارهایی می توانید انجام دهید تا مهارت خود را برای رهبری منابع انسانی یک سازمان افزایش دهید. کتاب های کسب و کار و مقالات آنلاین در مورد HR و گرایش های دیجیتال را بخوانید. در رویدادها و کنفرانس های تجاری شرکت کنید و با اشخاص صاحب نظر در سازمان ها و صنایع مختلف ارتباط برقرار کنید.

همیشه یک چشم به روندهای آینده و چگونگی شکل دادن آنها در کسب و کار خودتان در سال های آینده داشته باشید. این به شما کمک می کند تا از پیشرفت های مربوط به منابع انسانی، دنیای کار و به طور کلی تجارت مطلع باشید.

شبکه خود را بسازید

همانطور که در بالا ذکر کردیم، برای تبدیل شدن به یک CHRO ضرورت دارد که در طی مسیر خود، با افراد مختلف در سایر شرکت ها و صنایع مختلف، ارتباط حرفه ای داشته باشید. این نه تنها به شما کمک می کند تا دیدگاه های مختلف را کشف کنید، بلکه چشم های شما را نیز بازتر می کند تا بتوانید از منظر های مختلف، به کسب و کار ها نگاه کنید. در واقع، بیش از ۳۵ درصد از مدیران، جدیدترین نقش خود را از طریق شبکه خود پیدا کرده اند.

در کنار حضور در رویدادها و کنفرانس‌ها، می‌توانید شبکه خود را با ارتباط با افرادی که می‌خواهید در لینکدین بهتر بشناسید گسترش دهید یا از مخاطبین فعلی خود بخواهید که شما را با افرادی که می‌شناسند معرفی کنند.

به یاد داشته باشید: هیچ مسیر شغلی بارز و مشخص و از پیش تعریف شده ای برای CHRO ها وجود ندارد

به طور سنتی، یک CHRO به عنوان یک کارشناس جذب یا کارشناس منابع انسانی کار خود را آغاز می‌کند و تا زمانی که به نقش بالاتر برسد، از نردبان شغلی بالا می‌رود. با این حال، این مسیر به سرعت در حال تغییر است. بسیاری از CHRO ها اکنون با تجربه اندک یا بدون تجربه منابع انسانی استخدام می شوند، اما در عوض، به مرور زمان تجربه رهبری و کسب و کار خود را ارتقاء می دهند.

موسسه مالی KPMG کانادا تأیید می کند که تعداد قابل توجهی از CHRO ها قبل از به عهده گرفتن این نقش، نقش های غیرسنتی دارند و بسیاری از آنها نقش های مدیریت عمومی، فروش و بازاریابی، و امور مالی داشته اند.

بنابراین، درگیر دنبال کردن یک مسیر شغلی مشخص برای رسیدن به نقش CHRO نشوید، زیرا وجود ندارد!

 

سوالات مصاحبه مدیر ارشد منابع انسانی

در اینجا برخی از سوالات مصاحبه مدیر ارشد منابع انسانی که ممکن است هنگام مصاحبه برای نقش CHRO از شما پرسیده شود آورده شده است:

 • بهترین خصوصیت هایی که یک CHRO باید داشته باشد چیست؟
 • با چه نوع نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی آشنا هستید؟
 • چگونه به اجرای سیاست ایجاد فرصت برابر در سازمان ما میپردازید؟
 • اخیراً برای بهبود دانش خود برای موقعیت CHRO چه اقدامی کرده اید؟
 • زمانی را تعریف کنید که توصیه شما به مدیریت شرکت منجر به بهبود سازمان شما شده یا به کارفرمای شما کمک کرده است.
 • تجربه‌ای را که در برخورد با یک فرد سرسخت یا پیچیده داشته‌اید و نحوه برخورد با آن موقعیت را تعریف کنید.
 • تغییری را که در خط مشی جبران خدمت شرکت خود ایجاد کردید و موجب ایجاد مزیت رقابتی در جذب و نگهداشت شرکت شما شد را توضیح دهید.
 • فکر می کنید فناوری در ده سال آینده چگونه بر منابع انسانی تأثیر می گذارد؟
 • اگر یکی از کارکنان ارشد علناً با خط مشی جدید شما مخالفت کند، چه می کنید؟

حقوق مدیر ارشد منابع انسانی

با توجه به PayScale، متوسط حقوق پایه در ایالات متحده برای یک مدیر ارشد منابع انسانی ۱۵۱۱۳۶ دلار در سال است. البته این رقم در بین ایالت ها و شهرهای مختلف متفاوت است.

نمونه هایی از نرخ متوسط حقوق پایه سالانه در سراسر ایالات متحده این گونه است:

نیویورک: ۲۱۷۸۴۲ دلار در سال.

لس آنجلس: ۱۹۲۵۸۴ دلار در سال.

سینسیناتی: ۱۵۰۰۰۰ دلار در سال.

 

فداکاری و صبر کلید تبدیل شدن به یک CHRO است

تبدیل شدن به یک مدیر ارشد منابع انسانی نیازمند سالها فداکاری، صبر و پشتکار است هر چند که در مسیر خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد، اما زمانی که به یک رهبر منابع انسانی با نفوذ و با اعتماد به نفس تبدیل شوید، خواهید دید که ارزشش را دارد.

 

5/5 (1 نظر)
5/5 (1 نظر)
Author: شیما جعفرزاده