مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM | ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل| طراحی شغل

مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM
(ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل )

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی این است که با استفاده از منابع انسانی موجود در سازمان سعی شود که بیشترین اثر بخشی ایجاد شود و در واقع سازمان را قادر سازد تا به موفقیت دست یاید. برای نیل به این هدف، باید بین عملکرد کل سازمان با عملکرد تک تک افراد پیوند ایجاد شود و عملکرد افراد با عملکرد سازمان، همسو شود تا اهداف راهبردی سازمان تحقق یابد.
برای دستیابی به اهداف راهبردی سازمان، تجزیه و تحلیل شغل، طراحی مشاغل و ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل از اهمیت بسیاری برخوردارند. که البته این موارد در سازمان ها یا به صورت غیر علمی و نادرست انجام میشود یا کلا انجام نمیشود. این درحالی است که کیفیت طراحی شغل، تجزیه و تحلیل مشاغل و ارزشیابیی مشاغل در عمکلرد کلی شرکت تاثیر زیادی دارد.

اهمیت طراحی شغل
طراحی شغل به وظایف شغل و ویژگی های شاغل مناسب میپردازد . اهداف سازمان، تعیین کننده اصلی وظایف شغلی است و طراحی مشاغل باید هم جهت با هدف های سازمان باشد.
در طراحی مناسب شغل باید 5 ویژگی را جهت بهبود شغل در نظر گرفت:
1- انجام آن شغل نیازمند مهارت ها و توانایی های خاصی باشد ( نتیجه: ایجاد احساس ارزشمند دانستن کار – ایجاد یا افزایش انگیزه)
2- انجام آن شغل هویت خاصی به شاغل بدهد.
3- انجام آن شغل از نظر شاغل و افراد داخل و خارج از سازمان ، با اهمیت تلقی شود. یعنی شاغل به انجام کارش افتخار کند
4- شغل به گونه ای طراحی شود که شاغل آن احساس استقلال و آزادی عمل داشته باشد. ( نتیجه: پذیرش نتیجه کار توسط شاغل، احساس مسئولیت در قبال انجام کار – عملکرد بهتر)
5- ارائه بازخورد از عملکرد شاغل به وی مقدور باشد. (نتیجه شاغل از نتایج واقعی عملکرد مطلع میشود – رضایت بیشتر از کار)

اگر طراحی شغل به درستی انجام شود شاغل احساس میکند کاری که انجام میدهد برای سازمان ارزشمند است در نتیجه خودش را در مقابل سازمان مسئول میداند و به میزان اثربخشی شغل اش آگاه است.
این امر موجب افزایش رضایت شغلی، افزایش انگیزه ، عملکرد مثبت کارکنان و کاهش فشار روانی بر کارکنان و غیبت و ترک کار آنان میشود.

ادامه دارد . . .

ثبت نام در دوره مدیریت منابع انسانی 

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *