مدیریت منابع انسانی

مدل منابع انسانی سیستم گرید بندی جهانی ggs چیست؟

ggs

مدل منابع انسانی GGS یا به عبارت کامل سیستم گرید بندی جهانی  (Global Grading System) برای توسعه و بهبود سیستم منابع انسانی در سازمان ها طراحی شده است. نام دیگر این روش سطح بندی شغل (Job Leveling) است. این مدل توسط شرکت تاورز واتسون (Towers Watson) ایجاد شده است.

آیا می دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

گام‌های اصلی مدل سیستم گرید بندی جهانی GGS

سیستم گرید بندی جهانی (Global Grading System) در مدل منابع انسانی GGS استفاده می شود. این سیستم برای تعیین اندازه و محدوده کسب و کار، تعیین سطح متناسب با شغل و تعیین گرید شغل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این سیستم، هر شغل به یک گرید خاص اختصاص داده می شود که بر اساس ویژگی های شغلی متفاوتی مانند سطح پیچیدگی، مسئولیت، مهارت های مورد نیاز و سطح تاثیرگذاری در سازمان تعیین می شود. این گریدها می توانند شامل عناوین شغلی مختلفی باشند، مانند مدیر عامل، مدیران بخش، کارشناسان و پشتیبان های مختلف.

1- تعیین اندازه و محدوده کسب و کار:

این مدل دارای 25 گرید جهانی است که در ابتدا بررسی می‌شود که بالاترین شغل سازمان با کدام یک از گریدهای جهانی تطابق دارد که در نهایت باتوجه به درآمد،  تعداد کارکنان، وسعت جغرافیایی، تنوع و پیچیدگی آن کسب و کار تعیین می‌گردد.

2- تعیین سطح متناسب با شغل:

سطح مشاغل در نهایت باتوجه به امتیاز به دست آمده گرید مشخص می‌گردد. که در مدل GGS یا همان تاورز واتسون آن 25 گرید شغلی در 6 گروه شغلی تقسیم‌بندی می‌شود که شامل موارد زیر است:

 • مدیر عامل و معاونین
 • مدیران و سرپرستان
 • متخصصان و کارشناسان
 • تکنسین ها
 • پشتیبانی و امور دفتری
 • کارهای دستی

در نهایت بعد از به دست آوردن شماره گرید در مرحله اول در این مرحله سطح شغل انتخاب می‌شود که هر شغل به کدام یک از سطوح شغلی تعلق دارد.

3- تعیین گرید شغل:

پس از مشخص شدن سطح شغل، گرید شغلی تعیین می‌گردد که برای این منظور این مدل از 7 عامل کلیدی برای تعیین گرید شغلی استفاده می‌کند که خود این 7 عامل از عوامل ریز دیگری ایجاد شده است. در ادامه این 7 عامل کلیدی را عنوان می‌کنیم:

 • دانش کاربردی
 • تخصص در کسب و کار
 • رهبری
 • حل مسئله
 • ماهیت تاثیرگذاری شغل
 • گستره تاثیرگذاری شغل
 • مهارت‌های بین فردی

از طریق اعمال این سه گام، مدل GGS به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد منابع انسانی خود را بهبود بخشند و هماهنگی بیشتری در سیستم منابع انسانی خود برقرار کنند چرا که با سطح بندی و گریدبندی مشاغل می‌تواند ارتقاء و پیشرفت شغلی را فراهم آورد.

نظام ارزیابی مشاغل

نظام ارزیابی مشاغل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۶ تبصره در سال ۹۵ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی می‌گردد.

ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل با مدل GGS به چه صورتی می‌باشد؟

ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل در مدل GGS بر اساس دو معیار اصلی صورت می‌گیرد: دانش و مهارت‌های لازم برای انجام شغل و میزان پیچیدگی شغل.

 • دانش و مهارت‌ها:

در این معیار، ملاک‌های مورد نیاز برای انجام یک شغل به دقت سنجیده می‌شود. این ملاک‌ها شامل دانش‌های تخصصی، مهارت‌های فنی و عملی، تجربه کاری و تحصیلات مورد نیاز برای شغل می‌باشد. برای هر شغل، دانش و مهارت‌هایی به طور مشخص تعیین می‌شود و با استفاده از منابع مختلفی مانند تحلیل شغل (job analysis) و گفتگو با کارشناسان و متخصصان صحت آنها بررسی می‌شود.

 • پیچیدگی شغل:

این معیار، میزان پیچیدگی و تنوع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با یک شغل را ارزیابی می‌کند. این معیار می‌تواند شامل عواملی مانند میزان تصمیم‌گیری مورد نیاز، سطوح مسئولیت، پیامدهای خطاها و میزان تفکر استراتژیک باشد. برای هر شغل، سطح پیچیدگی مشخص می‌شود و با توجه به میزان شباهت یا تفاوت با سایر شغل‌ها، در یک رده‌بندی (طبقه‌بندی) مناسب قرار می‌گیرد.

برای ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از مدل GGS، می‌توان از یک سیستم چندسطحی استفاده کرد. مثلا در سطح اول، مشاغل را در دسته‌بندی‌های کلی‌تر تقسیم می‌کنیم مانند “شغل‌های مدیریتی”، “شغل‌های فنی” و “شغل‌های خدماتی”. سپس در سطح دوم، هر دسته را به طبقه‌های جزئی‌تر تقسیم می‌کنیم مانند “مدیریت مالی”، “مهندسی نرم‌افزار” و “پرستاری”. در هر سطح، مشاغل با توجه به دانش و مهارت‌ها و پیچیدگی شغل، در رده‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

مهم است بدانید که طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از مدل GGS می‌تواند در هر سازمانی متفاوت باشد، بسته به نیازها و شرایط خاص آن سازمان. همچنین، می‌توان از نقدها و ارزیابی‌های بیرونی برای بهبود دقت طبقه‌بندی استفاده کرد.

مدل منابع انسانی تاورز واتسون  ggs چیست و چه کاربرد و مزایای دارد؟

مدل منابع انسانی تاورز واتسون (Towers Watson) یک چارچوب مدیریت منابع انسانی است که توسط شرکت مشاوره‌ای تاورز واتسون توسعه داده شده است. این مدل به عنوان یک سیستم جامع برای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها استفاده می‌شود.

مدل تاورز واتسون بر اساس پنج عنصر اصلی ساختاردهی شده است:

 1. استراتژی سازمان: این عنصر بررسی می‌کند که سازمان به چه هدف‌ها و استراتژی‌هایی پیش می‌رود و نیازمند چه نیروی کاری برای رسیدن به آنها است. با تعیین استراتژی منابع انسانی، سازمان برنامه‌ریزی می‌کند که چه عوامل انسانی را نیاز دارد و چگونه برای جذب، توسعه و حفظ این نیروها اقدام کند.
 2. ساختار سازمانی: در این عنصر، نقش‌ها، مسئولیت‌ها و روابط سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. ساختار سازمانی باید به گونه‌ای طراحی شود که فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها به خوبی انجام شوند و افراد توانایی اجرای وظایف خود را داشته باشند.
 3. توانمندی‌های منابع انسانی: این عنصر به تعیین توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم برای انجام کارها، ارزیابی عملکرد و توسعه حرفه‌ای افراد می‌پردازد. با بررسی توانمندی‌ها، سازمان می‌تواند برنامه‌های آموزشی و توسعه‌یافتگی را بر اساس نیازهای واقعی و توانایی‌های کارکنان طراحی و اجرا کند.
 4. پاداش و پرداخت: در این عنصر، سیاست‌ها و رویه‌های مرتبط با پاداش، مزایا، حقوق و مزایای ارزشیابی مورد بررسی قرار می‌گیرند. با ایجاد سیاست‌های عادلانه و جذاب در این زمینه، سازمان می‌تواند افراد را تحت تأثیر قرار دهد و میزان رضایت و مشارکت آنها را افزایش دهد.
 5. فرهنگ سازمانی: در این عنصر، فرهنگ سازمانی و ارزش‌ها و باورهایی که سازمان بر اساس آن عمل می‌کند مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرهنگ سازمانی در تعیین رفتارها و عملکرد افراد تأثیر زیادی دارد و با کمک این عنصر، سازمان می‌تواند فرهنگ مطلوب را ترویج کند.

مدل ggs یا مدل تاورز واتسون به سازمان‌ها کمک می‌کند تا سیستم منابع انسانی خود را بهبود بخشند و فرآیندهایی که در آن‌ها تعامل با نیروی کار صورت می‌گیرد را بهینه سازی کنند.

چرا باید شغل منابع انسانی را انتخاب کنیم؟

شغل منابع انسانی فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کند تا از رشد کارکنان حمایت و موفقیت سازمانی را هدایت کنید. تا سال 2030، بازار با نرخ چشمگیر 12.7 درصد در سال رشد خواهد کرد.

مدل منابع انسانی تاورز واتسون (GGS) چه تفاوتی با سایر مدل‌های منابع انسانی دارد؟

مدل منابع انسانی تاورز واتسون (GGS) را می‌توان با دیگر مدل‌های منابع انسانی مقایسه کرد تا به تفاوت‌های آن پی ببریم. البته باید توجه داشت که هر مدل منابع انسانی دارای ویژگی‌ها و نقاط قوت خود است و انتخاب بین آنها بستگی به نیازها و شرایط سازمان دارد.

در مورد تفاوت‌های مدل GGS می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رویکرد سیستمی:

مدل GGS با تاکید بر نظریه سیستم در بررسی سازمان و منابع انسانی طراحی شده است. این مدل بر ارتباط و هماهنگی میان اجزای سیستم منابع انسانی و همچنین تأثیر رفتار یک عنصر بر دیگر عناصر تمرکز دارد. به عنوان مثال، این مدل بر ارتباط بین استراتژی سازمانی و سیستم‌های منابع انسانی تأکید می‌کند و سعی می‌کند تا هماهنگی بین این دو را بهبود بخشد.

 • برنامه‌ریزی منابع انسانی:

مدل GGS به برنامه‌ریزی منابع انسانی و توجیه نیازمندی‌های سازمانی از طریق ارتباط میان استراتژی و نیروی کار توجه می‌کند. این مدل از اهمیت برنامه‌ریزی منابع انسانی در ارتباط با هدف‌های استراتژیک سازمان تأکید دارد و سعی می‌کند تا با استفاده از نیروی کار مناسب، سازمان را برای دستیابی به اهداف تعیین شده آماده کند.

 • تنوع در اجزا:

مدل GGS شامل شش عنصر اصلی است که هر کدام نقش مهمی در بهبود عملکرد منابع انسانی و هماهنگی با سایر عناصر دارند. این عناصر شامل استراتژی، سیستم منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرآیندها، افراد و نتایج است. این تنوع در اجزا و بررسی تأثیر هر یک از آنها بر سایر عناصر می‌تواند بهبود و هماهنگی منابع انسانی را تسهیل و توسعه دهد.

 • ارزیابی شغل و طبقه‌بندی:

مدل GGS برای ارزیابی شغل و طبقه‌بندی شغلی از دو معیار اصلی استفاده می‌کند. اولین معیار مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای یک شغل است که شامل دانش تخصصی، مهارت‌های فنی، سابقه کار و الزامات تحصیلی است. دومین معیار پیچیدگی شغل است که بر اساس عواملی مانند نیازمندی‌های تصمیم‌گیری، سطح مسئولیت، پیامدهای خطای شغلی و تفکر استراتژیک ارزیابی می‌شود.

توجه کنید که هر مدل منابع انسانی نقاط قوت و تمرکز خاصی دارد و نیازی به استفاده از یک مدل خاص برای هر سازمان وجود ندارد. بسته به نیازها و شرایط شرکت، مدل‌های منابع انسانی مختلفی می‌توانند انتخاب شوند.

مدل منابع انسانی GGS چه کمکی به سازمان ها می‌کند؟

سیستم گرید بندی جهانی در مدل منابع انسانی GGS به سازمان کمک می کند تا شغل ها را در یک ساختار سلسله مراتبی مشخص کند و سطح واجدین شغل را مشخص کند. با استفاده از این سیستم، سازمان می تواند به راحتی استخدام، ارتقاء و پاداش کارکنان را مدیریت کند. از دیگر مزایای استفاده از سیستم گرید بندی جهانی می توان به عدم تعامل مستقیم با بازار کار و عدم تبعیض در پرداخت حقوق اشاره کرد. با استفاده از این سیستم، سازمان می تواند به طور عادلانه حقوق و مزایای متناسب با سطح شغلی هر کارکنان را تعیین کند.

1/5 - (1 امتیاز)

1 دیدگاه در “مدل منابع انسانی سیستم گرید بندی جهانی ggs چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *