خبرهای جدید از نحوه محاسبه سنوات خدمت کارگران

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات

از دیوان عدالت اداری خبر می رسد که مجددا تغییراتی در نحوه محاسبه سنوات خدمت ( مزایای پایان کار کارگران ) رخ خواهد داد ، لذا کارفرمایان می بایستی مجددا مستندات خود را بازبینی نموده و قراردادهای خود را اصلاح نمایند .
در آذرماه سال ۱۳۹۸ ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۷ این طور تعیین نمود که محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار ، بر اساس آخرین حقوق آنها باشد .
مجددا در اسفندماه ۱۳۹۸ نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۲۸ این طور تعیین نمود که محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار بر اساس مجموع حق السعی ( شامل مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها ) صورت بگیرد .
بنابراین نحوه محاسبه سنوات خدمت در سال ۱۳۹۸ مجددا تغییر کرد .
روز گذشته ، مجددا خبر رسید تغییراتی در نحوه محاسبه سنوات خدمت کارگران مشمول قانون کار رخ داده است که این تغییرات نیازمند تغییرات فراوانی در خصوص مستندات قانونی ، قراردادهای کارگری و نحوه محاسبه سنوات می باشد .
برای دریافت مشاوره ، پیشگیری و بازبینی مستندات خود ، با ما تماس بگیرید :
۲۶۴۰۱۳۳۵ – ۲۶۷۰۹۱۵۱ – ۲۶۴۰۱۵۹۸

دریافت مشاوره مستقیم و آنلاین :
http://web.alobiz.ir/Expert/View/92286
ارسال مستندات جهت بازبینی :
info@tamasco.ir

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید