محاسبه سنوات

Posted by: tamasco
Category: سنوات
محاسبه سنوات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : در كارگاه ما پرداخت تسويه سنوات ساليانه بر اساس مزد مبنا كه توسط وزارت كار تعیين مي شود مي باشد .
آیا این کار درست است؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید