محاسبه سنوات در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, دیوان عدالت اداری, سنوات
مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی شرکت سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات حقوق می باشد

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید