ماموریت ورزشی

Posted by: tamasco
Category: ماموریت

سوال : پرسنلی که به ماموریت ورزشی ( المپیاد ورزشی ) می روند اگر زمان انجام ماموریت بیش از موظفی کار روزانه می شود آیا برای این موارد پرداخت حق ماموریت کافی است؟
یا علاوه بر حق ماموریت اضافه کاری تعلق میگیرد؟
یا حداکثر اضافه کاری قابل پرداخت محدویتی ندارد؟

پاسخ از استاد محمدی :
– مرخصی ورزشی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار ، عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانونا مشمول فوق العاده ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نخواهد بود مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی مبنی بر پرداخت فوق العاده ماموریت ایجاد شده باشد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید