ماده ۲۶ قانون کار و تغییر شرایط کار

Posted by: tamasco
Category: عرف و رویه, قانون کار

سوال : آیا شهرداری برای نیروهای کارگری که قرارداد دائم دارند می‌تواند بعداز سالهای سال ماده ۲۶ قانون کار را اجرا کند و به کارگران ضرر و زیان برساند ؟ لازم به ذکر است که بعضی از مورد ها در احکام کارگزینی نیز درج شده و مستمرا پرداخت می‌شود .

پاسخ از استاد محمدی :
– اقدام کارفرما مبنی بر قطع یک جانبه مزایای مستمر پرداختی به کارگران از جمله مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده ۲۶ قانون کار بوده و به دلالت ماده یاد شده نیازمند نظر مثبت اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی خواهد بود .
– اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل علت تغییر ، دلایل توجیهی کارفرما ، شرایط طرفین و سایر اوضاع و احوال را مورد بررسی قرار خواهد داد.
– چنانچه هر یک از طرفین نسبت به نظر اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی محل معترض باشند قابل طرح در هیات حل اختلاف می باشد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید