لیست بیمه در زمان تعلیق

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, تعلیق, حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آيا كارگاههاي مشمول بيمه بيكاري بعلت كرونا مانند هتل و .. بايستي در ليست بيمه ترك كار افراد را درج نمايند يا فقط كاركرد صفر ثبت شود ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید