لیست بیمه در زمان تعلیق

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, تعلیق, حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا کارگاههای مشمول بیمه بیکاری بعلت کرونا مانند هتل و .. بایستی در لیست بیمه ترک کار افراد را درج نمایند یا فقط کارکرد صفر ثبت شود ؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید