عیدی و سنوات در ایام تعلیق

Posted by: tamasco
Category: تعلیق, حقوق و مزایا, سنوات, عیدی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : با توجه به قانون کار که می گوید ” چنانچه به واسطه امور مذکور، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود و قرارداد کار به حال تعلیق در آید ، پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد “
آیا در این ایام عیدی و سنوات هم به کارگر تعلق میگیره؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید