عیدی و سنوات به نسبت کارکرد

Posted by: tamasco
Category: سنوات, عیدی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : در خصوص شخصی که کمتر از دو ماه در شرکت کار کرده است آیا عیدی و سنواتی تعلق خواهد گرفت؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید