شکایت از بانک تجارت در اداره کار

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال :
من کارمند بانک تجارت بودم .و به اداره کار شکایت کرده ام اما اداره کار، شکایت من را رد کرده و می گویند باید برای شکایت از بانک ، به دیوان عدالت اداری مراجعه کنم .
درست میگویند ؟

پاسخ :
نظر به اینکه بیش از ۵۰ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و به بانک غیردولتی تبدیل شده ، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده و مرجع رسیدگی به دعاوی کارکنان بانک ، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار می باشد .
باآرزوی توفیق روزافزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید