مدیریت منابع انسانی

شغل های پردرآمد منابع انسانی در سال 2023

شغل های پردرآمد منابع انسانی

آیا به شغل های پردرآمد منابع انسانی علاقه‌مند هستید؟ و یا اینکه در اول راه این حرفه هستید و می‌خواهید درواقع در شغلی متخصص شوید و تمام تمرکز خود را دقیقا روی حوزه‌ای از منابع انسانی بگذارید که درواقع بسیار پردرآمد است.

این مقاله به بررسی شغل های پردرآمد منابع انسانی می‌پردازد که ما قصد داشتیم هم درآمد دلاری و هم ریالی آن را برای شما تهیه نماییم. برای بررسی و مشاهده شرح شغل‌ های پردرآمد منابع انسانی، حقوق و مهارت های مورد نیاز برای برتری در این شغل های پردرآمد HR در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

فهرست مطالب

معرفی برخی از شغل های پردرآمد منابع انسانی

 1. معاون منابع انسانی، استعدادیابی (Vice President, Talent Acquisition)

حقوق: 283,000 تا 498,000 دلار

شرح شغل معاون منابع انسانی

یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی معاون منابع انسانی و یا  استعدادیابی تیمی از متخصصان استعدادیابی هستند که وظیفه استخدام نامزدها برای پست‌های اجرایی و مدیریتی را بر عهده دارند و تمامی فرآیند استخدام را نظارت می‌کند. آن‌ها بر روی جنبه استراتژیک موقعیت‌های شغلی که پر کردن آن‌ها سخت است تمرکز و نیازهای نیروی کار آینده را بر اساس نیازهای تجاری سازمان پیش ‌بینی می‌کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد:

استراتژی جذب استعداد: یک استراتژی کسب استعداد جامع را که با اهداف تجاری شرکت هماهنگ است، توسعه و اجرا کنید.

رهبری و مدیریت: مهارت‌های رهبری عالی برای هدایت تیم جذب استعداد جهت رسیدن به اهداف استخدام را کسب نمایید.

نام تجاری کارفرما: برای جذب و حفظ نامزدهای برتر، شهرت مثبتی در برند کارفرمایی سازمان خود ایجاد کنید.

تجزیه و تحلیل استخدام: اندازه گیری اثربخشی استراتژی‌های منبع یابی، رفع تنگناهای استخدام و تصمیم گیری‌های مبتنی بر داده برای بهبود نتایج کلی استخدام.

 

 1. مدیر ارشد کارکنان (Chief People Officer)

 حقوق: 245,000 تا 450,000 دلار

 شرح شغل مدیر ارشد کارکنان

مدیر ارشد کارکنان با مدیریت ارشد سازمان همکاری می کند تا برنامه ریزی نیروی کار و استراتژی‌های جذب استعداد را برنامه ریزی و اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت استعداد مناسب برای موقعیت مناسب دارد جزء یکی از یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی محسوب می‌شود. آنها همچنین مسئول ایجاد یک فرهنگ در محل کار هستند که همه کارکنان را درگیر کند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: استراتژی‌های منابع انسانی را برای حمایت از رشد و موفقیت بلندمدت شرکت توسعه دهید.

رهبری و مدیریت: تیم‌های جذب و استعدادیابی را برای دستیابی به اهداف استخدام راهنمایی کنید.

استعدادیابی و توسعه: یک تیم استعدادیابی قوی ایجاد کنید و برنامه‌های یادگیری و توسعه موثر را اجرا کنید.

فرهنگ سازمانی و مشارکت کارکنان: ایجاد یک محیط کاری مثبت و ترویج مشارکت کارکنان.

 1. معاونت، منابع انسانی (VP, Human Resources)

 حقوق: 241,000 تا 420,000 دلار

شرح شغل معاون منابع انسانی

معاون منابع انسانی به عنوان یکی از یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی، مسئول عملیات موثر بخش منابع انسانی شرکت است. آن‌ها در برنامه ریزی و استراتژی کلی شرکت با مدیران عامل، مدیران ارشد اجرایی و سایر رهبران و مدیران عالی رتبه و مقام (C-suite) همکاری می کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: ابتکارات منابع انسانی را با استراتژی کلی سازمان هماهنگ کنید. آن دسته از استراتژی‌های منابع انسانی را ایجاد کنید که از اهداف شرکت، از جمله برنامه‌ریزی نیروی کار، مدیریت استعداد و توسعه سازمانی پشتیبانی می‌کند.

رهبری: مهارت‌های تصمیم گیری قوی و توانایی تأثیرگذاری بر جهت گیری سازمان در برنامه‌ها و تصمیمات.

مشارکت کارکنان: برنامه‌هایی را برای افزایش رضایت کارکنان و رفاه کلی کارکنان در سازمان اجرا کنید.

مدیریت تغییر: استراتژی های مدیریت تغییر را اجرا کنید و نیروی کار چابک بسازید.

 

 1. مدیر ارشد استعدادیابی (Chief Talent Officer)

حقوق: 237000 تا 436000 دلار

شرح شغل مدیر ارشد استعدادیابی

مدیر ارشد استعدادیابی، استخدام، توسعه و حفظ مدیران اجرایی و رهبران تجاری در یک سازمان را مدیریت می کند. آن‌ها می‌توانند تغییرات خط مشی منابع انسانی را پیشنهاد و بهترین شیوه‌های منابع انسانی را برای حمایت از اهداف شرکت توصیه کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص منابع انسانی: دانش منابع انسانی در مورد استعدادیابی، مدیریت عملکرد، پاداش و مزایا، روابط کارکنان، توسعه استعدادها و برنامه ریزی نیروی کار.

استخدام و استعداد و اکتساب: بر جنبه‌های مختلف جذب و استعدادیابی نظارت کنید: منبع یابی، بازاریابی استخدام، مدیریت نامزدها و حضور در هیئت مدیره.

رهبری و مدیریت: برای رسیدگی به اولویت‌های منابع انسانی با مدیر عامل و C-suite همکاری کنید.

تفکر استراتژیک: مدیریت استعدادهای اجرایی و استراتژی‌های حفظ را توسعه دهید.

 1. مدیر مدیریت تغییر (Change Management Director)

حقوق: 178000 تا 299000 دلار

شرح شغل مدیر مدیریت تغییر 

مدیر مدیریت تغییر فرآیند مدیریت تغییر را در یک سازمان رهبری می‌کند. آنها چالش‌های اجرای تغییر و توسعه راه‌حل‌ها را ارزیابی می‌کنند و به کارکنان کمک می‌کنند تا با تغییرات کاری مانند مزایای جدید مراقبت‌های بهداشتی یا روش‌های بررسی عملکرد سازگار شوند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص مدیریت تغییر: دانش عمیق از اصول مدیریت تغییر و بهترین شیوه‌ها، به طوری که توانایی طراحی و اجرای استراتژی‌های تغییر را برای کمک به شرکت‌ها در طی مراحل ایجاد تغییرات موفقیت‌آمیز داشته باشند.

مدیریت سهامداران: روابط خوبی با سهامداران ایجاد کنید. در شناسایی ذینفعان کلیدی، درک دیدگاه‌های آن‌ها و مشارکت دادن آن‌ها در فرآیند تغییر مهارت دارد.

رهبری و مدیریت: هدایت تیم ها در طول دوره‌های تغییر. مهارت‌های ارتباطی قوی نیز برای انتقال چشم‌انداز تغییر، رسیدگی به نگرانی‌ها و درگیر کردن ذینفعان در همه سطوح حیاتی است.

تفکر استراتژیک: از طریق درک زمینه کسب و کار و توسعه برنامه‌های تغییر انطباقی، ابتکارات تغییر را با اهداف و مقاصد سازمان هماهنگ کنید.

 

 1. مدیر جبران خسارت (Compensation Director)

حقوق: 168000 تا 278000 دلار

شرح شغل مدیر جبران خسارت 

مدیر جبران خسارت استراتژی و برنامه‌های تشویقی سازمان را مدیریت و اجرا می‌کند. هدف آن‌ها اطمینان از ارائه غرامت رقابتی برای جذب نامزد و حفظ کارمندان است.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

طراحی  و تدوین استراتژی جبران خسارت : متخصص در استراتژی جبران خدمت. دارای توانایی طراحی و اجرای برنامه‌های جبرانی رقابتی و موثر که با اهداف تجاری همسو باشد.

تحقیقات بازار: روندهای جبران خسارت را تحقیق و تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید بسته‌های جبرانی شرکت در صنعت رقابتی هستند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: مهارت‌های تحلیلی قوی برای درک داده‌های جبران خسارت و تصمیم گیری آگاهانه در مورد ساختارهای جبران خدمات کارکنان.

مدیریت جوایز و هدایا: در این نوع مدیریت، مدیر به تمام جنبه‌های جوایز که شامل مزایا، مشوق‌ها و پاداش‌ است، به خوبی آگاه می‌باشد.

 

 1. مدیر اداره طرح سهام(Stock Plan Administration Manager)

حقوق: 140000 تا 239000 دلار

شرح شغل مدیریت اداره طرح سهام 

یکی دیگر از شغل های پردرآمد منابع انسانی مدیر اداره برنامه سهام است که بر مدیریت برنامه‌های حقوق صاحبان سهام و جبران خسارت شرکت نظارت می‌کند. آن‌ها برنامه‌های حقوق و دستمزد کارکنان را طراحی، اجرا و نظارت می‌کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص جبران حقوق صاحبان سهام: دانش انواع مختلف جوایز سهام مانند گزینه های سهام، واحدهای سهام محدود (RSUs)، سهام عملکرد و برنامه‌های خرید سهام کارکنان.

مدیریت طرح سهام: در اداره طرح‌های سهام، از جمله پردازش کمک‌های مالی، تمرین‌ها، آزادسازی و لغو، مهارت بالایی دارد.

دانش حقوقی و نظارتی: آشنایی با الزامات قانونی و نظارتی مربوط به جبران خسارت حقوق صاحبان سهام، از جمله پیامدهای مالیاتی، قوانین اوراق بهادار و استانداردهای حسابداری (مانند ASC 718) است.

طراحی طرح سهام: ملاحظات طراحی طرح حقوق صاحبان سهام، مانند برنامه‌های واگذاری، معیارهای عملکرد و اسناد طرح را  باید درک کرد.

 

 1. مدیر منابع انسانی جهانی (Global HR Manager)

حقوق: 139000 تا 228000 دلار

شرح شغل مدیر منابع انسانی جهانی

مدیر منابع انسانی جهانی استراتژی‌های بین المللی منابع انسانی سازمان را توسعه و مدیریت می‌کند و می‌تواند یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی باشد. مدیر منابع انسانی جهانی باید اطمینان حاصل کنند که تمام فعالیت‌های منابع انسانی از اهداف تجاری کلی شرکت پشتیبانی می‌کند و چارچوبی برای قراردادهای کاری بین المللی ایجاد می کند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص بین المللی منابع انسانی: دانش گسترده از قوانین و مقررات بین المللی استخدامی که بر سیاست‌ها و شیوه‌های منابع انسانی در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارد.

ارتباطات بین فرهنگی: مهارت‌های ارتباطی عملی برای تعامل با تیم‌های مختلف و هدایت تفاوت‌های فرهنگی در یک زمینه جهانی.

استراتژی جهانی منابع انسانی: استراتژی‌های منابع انسانی را که با اهداف کسب و کار جهانی و برنامه ریزی نیروی کار شرکت هماهنگ است، توسعه و اجرا کنید.

مدیریت استعداد: شیوه‌های مدیریت استعداد را در بخش‌های مختلف سازمان اجرا کنید، از جمله استخدام و برنامه ریزی جانشین پروری.

 

 1. مدیر روابط کار (Labor Relations Manager)

حقوق: 125000 تا 206000 دلار

شرح شغل مدیر روابط کار:

یک مدیر روابط کار بر سیاست‌ها و رویه‌های روابط کار شرکت نظارت می‌کند. آن‌ها مدیریت و تفسیر قراردادهای کار به کارکنان و حل و فصل شکایات کارکنان را مدیریت می‌کنند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص روابط کار: قوانین و مقررات کار را برای مدیریت موثر مسائل مربوط به روابط کار و تعاملات اتحادیه‌ها  را باید درک کنید.

مذاکره و حل تعارض: مهارت‌های قوی در مذاکره و حل تعارض برای رسیدگی به مذاکرات کارگری و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی.

روابط کارکنان: روابط مثبت کارکنان را برای ارتقای یک محیط کاری هماهنگ ایجاد و حفظ کنید.

تحقیقات بازار کار: از آخرین تحولات و روندهای بازار کار مطلع شوید تا شرایط بازار کار را درک کنید و سازمان را به طور عینی در موقعیت درستی قرار دهید.

 

 1. مدیر تنوع (Diversity Manager)

حقوق: 116000 تا 191000 دلار

شرح شغل مدیر تنوع، برابری و شمول

یکی دیگر از شغل های پردرآمد منابع انسانی مدیر تنوع، برابری و شمول است.مدیر تنوع بر فعالیت‌های تنوع و شمول شرکت بر اساس استانداردها و اهداف تنوع نظارت می‌کند. آن‌ها بر ایجاد سیاست‌های منصفانه شرکت و اجرای برنامه‌های شمول برای تقویت تعهد شرکت به تنوع نظارت می‌کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص در تنوع و شمول: درک عمیقی از تنوع، برابری و اصول شمول و همچنین دانش بهترین شیوه‌ها، استراتژی‌ها و روندها در این زمینه الزامیست.

شایستگی فرهنگی: آگاهی و حساسیت فرهنگی را برای برقراری ارتباط مؤثر و همکاری با افراد با پیشینه‌های مختلف توسعه دهید.

برنامه ریزی استراتژیک: توسعه و اجرای استراتژی‌های تنوع متناسب با نیازها و اهداف سازمان.

آموزش و یادگیری: طراحی و ارائه برنامه‌های آموزشی برای تقویت درک و ترویج یک محیط کاری فراگیر.

دوره جامع مدیریت منابع انسانی

هدف از طراحی این دوره، ارتقا سطح دانش و مهارت در حوزه مدیریت منابع انسانی است به صورتیکه فراگیران در خاتمه دوره بتوانند کلیه مباحث مطرح شده را به طور کامل در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

 

 1. مدیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (Human Resources Information Systems Manager)

حقوق: 102000 تا 162000 دلار

شرح شغل مدیر HRIS 

مدیر HRIS راه اندازی و نگهداری نرم افزار HRIS سازمان را بررسی و پیگیری می‌کند و در دنیای تکنولوژی و پیشرفته امروز به عنوان یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی درنظر گرفته می‌شود. آن‌ها از سیستم‌ها و برنامه‌های تخصصی HR داخلی که در مدیریت داده‌های کارکنان استفاده می‌شوند، از جمله استخدام، پاداش، مزایا و مدیریت عملکرد پشتیبانی می‌کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص HRIS: تجربه با نرم افزار و سیستم‌های HRIS (پیکربندی، پیاده سازی و مدیریت) برای مدیریت موثر داده‌های منابع انسانی.

مدیریت و گزارش دهی: تجزیه و تحلیل داده‌ها و مهارت‌های گزارش دهی قوی برای استخراج بینش و تولید گزارش‌های مرتبط برای تصمیم گیری.

پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم‌ها: داشتن مهارت جهت هدایت فرآیند پیاده سازی و ادغام سیستم HRIS با سایر سیستم‌های منابع انسانی و تجاری.

امنیت و انطباق: از امنیت داده‌ها و رعایت دقیق مقررات حفاظت از داده‌ها و قوانین حفظ حریم خصوصی اطمینان حاصل کنید.

 

 1. مدیر ایمنی (Safety Director)

حقوق: 94000 تا 161000 دلار

شرح شغل مدیر ایمنی

مدیر ایمنی، خط‌مشی‌ها و رویه‌های بهداشت حرفه‌ای را برای ارتقا و تضمین عملیات ایمنی مؤثر در محیط کار توسعه و مدیریت می‌کند.

مهارتهای مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص ایمنی و بهداشت شغلی: آگاهی از مقررات، استانداردها و بهترین شیوه‌های بهداشت و ایمنی شغلی. آگاهی از قوانین ایمنی محلی، کشوری و فدرال برای اطمینان از انطباق.

ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل خطر: ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل خطر را برای تعیین خطرات کاری بالقوه و استراتژی‌هایی برای کاهش خطرات باید انجام داد و در آن به خوبی مهارت داشت.

توسعه و اجرای برنامه ایمنی: برنامه‌ها و ابتکارات ایمنی را متناسب با نیازهای خاص سازمان توسعه و اجرا کنید.

آموزش ایمنی: آموزش ایمنی را برای کارکنان در تمام سطوح انجام دهید.

 

 1. مدیر شریک تجاری منابع انسانی(Human Resources Business Partner Manager)

حقوق: 93000 تا 147000 دلار

شرح شغل HRBP 

یک مدیر HRBP عملکرد شرکای HRBP را هدایت می‌کند تا اهداف تجاری  سازمان محقق گردد. آن‌ها از راهنمایی‌های خط مشی منابع انسانی به مدیران پشتیبانی می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که به خوبی اجرا می‌شود.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص منابع انسانی: برای ارائه پشتیبانی استراتژیک منابع انسانی به سازمان باید دانش قوی در خصوص اصول پایه‌ای منابع انسانی از جمله استخدام، روابط کارکنان، مدیریت عملکرد و مزایای جبران خسارت داشته باشد.

هوش تجاری: اهداف تجاری و عملیات سازمان را درک کنید تا استراتژی‌های منابع انسانی را با اهداف کلی شرکت هماهنگ کنید.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی: استراتژی‌های منابع انسانی را برای کمک به برنامه ریزی نیروی کار سازمان و دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه و اجرا کنید.

تعامل و حفظ کارکنان: ایجاد و اجرای استراتژی‌های تعامل با کارکنان و همچنین حفظ کارکنان جهت افزایش رضایت آنان.

 

 1. مدیر توسعه سازمانی(Organizational Development Manager)

حقوق: 92000 تا 152000 دلار

شرح شغل مدیر توسعه سازمانی

یک مدیر توسعه سازمانی سیاست‌های توسعه سازمانی را در راستای اهداف شرکت طراحی و اجرا می‌کند. آنها شیوه‌های فعلی شرکت را بررسی می‌کنند و برنامه‌های آموزشی را برای بهبود عملکرد سازمان توسعه می‌دهند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص توسعه سازمانی: دانش کامل از اصول و شیوه‌های توسعه سازمانی برای ایجاد تغییرات مثبت در سازمان.

مدیریت تغییر: استراتژی‌های تغییر را برای اطمینان از انتقال و اجرای موفقیت آمیز آن بررسی و مدیریت کنید.

تفکر استراتژیک: باید قادر به توسعه استراتژی‌هایی برای قرار دادن تلاش‌های OD در اهداف کلی سازمان باشید.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده‌ها: قادر به تجزیه و تحلیل داده‌های سازمانی بوده و توانایی انجام نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی مداخلات توسعه را داشته باشد.

 

 1. مدیر روابط کارکنان(Employee Relations Manager)

حقوق: 92000 تا 147000 دلار

شرح شغل مدیر روابط کارکنان

مدیر روابط کارکنان روابط مثبت کارکنان را ایجاد و حفظ می‌کند تا کارکنان را درگیر و حفظ نماید. آنها برای توسعه و اجرای برنامه‌ها و ابتکارات روابط کارکنان با مدیران ارشد شریک می‌شوند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص روابط کارکنان: درک عمیق از قوانین استخدام و بهترین شیوه‌های مربوط به روابط کارکنان و توانایی بررسی موارد انضباطی و شکایات مربوط به کارکنان.

حل تعارض: مهارت‌های حل تعارض قوی برای رسیدگی موثر به اختلافات کارکنان، میانجیگری در تعارض‌ها و یافتن راه حل‌های سودمند متقابل.

مهارت‌های تحقیق: مهارت در انجام تحقیقات عادلانه و جامع در محل کار در پاسخ به شکایات کارکنان.

دانش روابط کار: آشنایی با قوانین کار، قراردادهای دسته جمعی و تعاملات (در صورت وجود) با سازمان.

 

سایر شغل های پردرآمد منابع انسانی 

 1. مدیر استخدام (Recruiting Manager)

حقوق: 90000 تا 148000 دلار

شرح شغل مدیر استخدام

یکی دیگر از آن شغل های پردرآمد منابع انسانی مدیر استخدام است، یک مدیر استخدام بر گروهی از استخدام کنندگان نظارت می‌کند و استراتژی‌های استخدام را برنامه ریزی و اجرا می‌کند. آن‌ها فرآیند منبع یابی، غربالگری و مصاحبه را مدیریت می‌کنند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد :

استراتژی استخدام: شیوه‌های استخدام مؤثری را که با اهداف شرکت و نیازهای نیروی کار همسو باشد، ایجاد و اجرا کنید.

تخصص استعدادیابی: در روش‌های استعدادیابی و تکنیک‌های منبع یابی برای جذب و استخدام استعدادهای برتر مهارت بالایی دارد.

تجربه نامزدهای استخدامی: تکنیک‌های مختلف را برای ارائه یک روند درخواست یکپارچه برای کاندیداها اجرا کنید.

نام تجاری کارفرما: برای جذب و حفظ نامزدهای باکیفیت در بازار کار ، یک برند کارفرمایی قوی ایجاد و ترویج کنید.

 

 1. مدیر حقوق و مزایا (Benefits Manager)

حقوق: 90000 تا 145000 دلار

شرح شغل مدیر مزایا

مدیر مزایا مدیریت برنامه‌ها و رویه‌های مزایای شرکت، از جمله برنامه‌های بازنشستگی، بیمه نامه‌های مرخصی، طرح‌های بیمه و برنامه‌های سلامتی را رهبری می‌کند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد :

مدیریت مزایا: آگاهی از مزایای مختلف کارمندان، از جمله بیمه درمانی، برنامه های بازنشستگی، برنامه های سلامتی و سایر مزایای کاری.

انطباق با مقررات: آگاهی از قوانین و مقررات کار مرتبط با مزایای کارکنان برای اطمینان از انطباق با الزامات قانونی.

طراحی و مدیریت بسته‌های حقوق و مزایا: می‌تواند برنامه‌های مزایایی را طراحی، اجرا و مدیریت کند که نیازهای کارکنان را برآورده کند.

مدیریت فروشنده: در مورد قراردادها مذاکره کنید، مسائل مربوط به مزایا را حل کنید و از مدیریت سود بدون مشکل اطمینان حاصل کنید.

 

 1. مدیر خدمات مشترک منابع انسانی (HR Shared Services Manager)

مدیر خدمات مشترک منابع انسانی یک استراتژی خدمات مشترک را در یک تابع منابع انسانی توسعه داده و اجرا می کند. وظیفه آنها تضمین موفقیت آمیز عملیات پشتیبان سیستم‌ها و فرآیندهای اطلاعات منابع انسانی است.

حقوق: 86000 تا 132000 دلار

شرح شغل مدیر خدمات مشترک

موقعیت مدیر خدمات مشترک منابع انسانی شامل نظارت بر یک مرکز متمرکز است که وظایف مختلف منابع انسانی مانند حقوق و دستمزد، مدیریت مزایا، سوالات کارکنان و مدیریت داده‌ها را مدیریت می‌کند. مدیر خدمات مشترک منابع انسانی مسئول ساده کردن فرآیندها، اطمینان از دقت و انطباق و افزایش کارایی کلی خدمات منابع انسانی است.

آنها تیمی از متخصصان منابع انسانی را رهبری می‌کنند، قراردادهای سطح خدمات را ایجاد می‌کنند و راه‌حل‌های فناوری را برای ارائه پشتیبانی با کیفیت بالا به کارمندان و سایر ذینفعان منابع انسانی پیاده‌سازی می‌کنند. علاوه بر این، آنها معیارها و بازخوردها را برای بهبود مستمر ارائه خدمات منابع انسانی و کمک به اهداف استراتژیک منابع انسانی سازمان تجزیه و تحلیل می کنند.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد:

تخصص منابع انسانی: درک کامل فرآیندهای منابع انسانی، بررسی بهترین شیوه‌ها برای اطمینان از ارائه خدمات موفقیت آمیز HR.

مدیریت خدمات مشترک: تجربه در مدیریت خدمات مشترک منابع انسانی که مسئول رسیدگی به سوالات، مزایا و مدیریت منابع انسانی، حقوق و دستمزد و سایر خدمات منابع انسانی است.

بهینه سازی ارائه خدمات: فرآیندهای ارائه خدمات منابع انسانی را برای ارائه یک تجربه مثبت برای کارکنان بهبود بخشد.

قراردادهای سطح خدمات (SLA): برای اطمینان از تحویل دقیق و سریع خدمات HR، به SLA ها پایبند باشد.

 

 1. مدیر توسعه حرفه ای(Professional Development Manager)

حقوق: 82000 تا 138000 دلار

شرح شغل مدیر توسعه حرفه ای

یک مدیر توسعه حرفه ای وظیفه ایجاد و حمایت از نیازهای توسعه حرفه ای سازمان را بر عهده دارد. هدف آنها افزایش دانش و مهارت‌های کارکنان برای افزایش بهره‌وری و رشد شرکت است.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص یادگیری و توسعه: درک عمیقی از اصول یادگیری کارکنان، روش‌های طراحی آموزشی و رویکردهای مختلف ارائه آموزش برای ایجاد تجربیات یادگیری عملی داشته باشد.

تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی: ارزیابی جامع نیازهای آموزشی را برای شناسایی شکاف‌های مهارتی و الزامات یادگیری در سازمان انجام دهد.

طراحی و اجرای برنامه آموزشی: بررسی و تایید طراحی، توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی مختلف که نیازهای یادگیری خاص را برطرف می‌کنند.

فناوری یادگیری: باید با سیستم‌های مدیریت یادگیری برای پیگیری و مدیریت پیشرفت کارکنان آشنا باشد.

 

 1. مدیر توسعه نیروی کار (Workforce Development Manager)

حقوق: 53000 تا 80000 دلار

شرح شغل مدیر توسعه نیروی کار

مدیر توسعه نیروی کار، برنامه‌ها و ابتکارات توسعه نیروی کار سازمان را رهبری می‌کند. آن‌ها همچنین با مدیران خط هماهنگ می‌کنند تا زمینه‌های بهبود و برنامه‌ریزی برای آموزش و ارتقای مهارت نیروی کار را شناسایی کنند.

مهارت‌های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تخصص توسعه نیروی کار: درک خوب از اصول، استراتژی‌ها و بهترین شیوه‌های توسعه نیروی کار برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه استعداد موثر.

مدیریت استعداد: کارمندان برتر را شناسایی و پرورش دهید و طرح‌های توسعه استعداد را اجرا کنید که از توسعه شغلی حمایت می‌کند.

استراتژی های یادگیری و توسعه: استراتژی‌های یادگیری و توسعه جامع را با اهداف سازمانی ایجاد و اجرا کنید.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده‌ها: ارزیابی اثربخشی ابتکارات آموزشی برای اندازه گیری تأثیر بر عملکرد کارکنان و نتایج سازمانی.

 

 1. تحلیلگر منابع انسانی(HR Analyst)

حقوق: 64000 تا 101000 دلار

شرح شغل تحلیلگر منابع انسانی داده‌های منابع انسانی

یک تحلیلگر منابع انسانی داده‌های منابع انسانی را جمع‌آوری و ارزیابی می‌کند تا شیوه‌های جاری را بررسی کند و توصیه‌هایی برای بهبود فرآیندهای منابع انسانی مانند استخدام، مدیریت عملکرد و حفظ و نگهداری ارائه دهد.

مهارت های مورد نیاز برای کسب درآمد :

تجزیه و تحلیل داده ها: در تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی برای شناسایی روندها، الگوها و بینش‌ها برای شکل دادن به استراتژی‌های منابع انسانی و تصمیمات تجاری مهارت دارد.

تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه و تحلیل آماری را انجام دهید تا به نتایج معنی‌داری از داده‌های منابع انسانی مانند روند پاداش یا نرخ جابجایی کارکنان برسید.

معیارهای HR و KPI: معیارهای کلیدی منابع انسانی و شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای اندازه گیری اثربخشی ابتکارات منابع انسانی تجزیه و تحلیل کنید.

تجسم داده‌ها: داده‌های پیچیده منابع انسانی را با استفاده از ابزارهای تجسم داده‌ها مانند نمودارها و جداول برای انتقال یافته‌ها به ذینفعان ارائه دهید.

دوره جامع شریک تجاری منابع انسانی (HRBP)

شریک تجاری منابع انسانی در خط مقدم کسب و کار است و نقش کلیدی همسو نمودن استراتژی کسب و کار با شیوه های مدیریت انسانی را ایفا می کند. این نقش به سرعت در حال تغییر به یک سطح راهبردی تر است، جایی که هوشمندی کسب و کار به اندازه دانش منابع انسانی مهم است.

نکاتی در مورد نحوه نفوذ به نقش‌های پردرآمد منابع انسانی

برای ایمن سازی شغل های پردرآمد منابع انسانی، چندین اقدام ضروری وجود دارد که می‌توانید برای آماده سازی انجام دهید. اینها شامل ارتقاء مهارت، شبکه سازی، به دست آوردن تجربیات مرتبط و برنامه ریزی استراتژیک شغلی شماست. بیایید به برخی از راه‌های به دست آوردن موارد فوق نگاه کنیم:

 1. پیشرفت شغلی خود را تعیین کنید

وقتی نوبت به تعیین مسیر شغلی منابع انسانی مناسب برای شما می‌رسد، هیچ راه حلی برای همه وجود ندارد. مسیر شما بر اساس جاه طلبی‌ها، علایق و مهارت‌های شما شکل خواهد گرفت. مهم است که به یاد داشته باشید که آنچه برای شما مناسب است ممکن است با آنچه برای یک متخصص منابع انسانی دیگر مناسب است تفاوت زیادی داشته باشد، حتی اگر نقطه شروع و تجربه مشابهی داشته باشید. منحصر به فرد بودن خود را در آغوش بگیرید و مسیر خود را در دنیای منابع انسانی ایجاد کنید.

ما یک ابزار مفید مسیر شغلی منابع انسانی ایجاد کرده‌ایم تا به شما کمک کند پیشرفت شغلی خود را ترسیم کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا مهارت‌ها و تجربیاتی را که دوست دارید داشته باشید تجزیه و تحلیل کنید و نقش‌هایی را مشخص کنید که به شما در دستیابی به آنها کمک می‌کند.

 

 1. تحصیلات و گواهینامه‌های مربوطه را دریافت کنید

علاوه بر داشتن مدرک لیسانس در HR، مدیریت بازرگانی، یا یک زمینه مرتبط، باید دانش خود را با ثبت نام در دوره ها جهت دریافت  گواهینامه‌هایی که با حرفه HR مورد نظر شما مطابقت دارد، بیشتر کنید.

دوره‌هایی مانند شریک تجاری منابع انسانی، مدیر منابع انسانی و برنامه گواهی سنجش منابع انسانی می‌توانند اعتبار شما را افزایش دهند و به شما کمک کنند تا مهارت‌های تخصصی در تقاضا برای شغل های پردرآمد منابع انسانی مانند تجزیه و تحلیل منابع انسانی، روابط کار، یا مدیریت منابع انسانی جهانی را توسعه دهید.

 1. ایجاد یک رابطه قوی در منابع انسانی

به رویدادها و کنفرانس‌های منابع انسانی بپیوندید تا با سایر متخصصان منابع انسانی ارتباط برقرار کنید تا در مورد روندهای صنعت و بهترین شیوه‌ها اطلاعات کسب کنید.

 1. به دنبال فرصت‌هایی برای کسب تجربه باشید

به دنبال فرصت‌هایی برای کسب تجربه در تخصص HR انتخابی خود باشید. برای ایجاد یک پایه قوی، با موقعیت‌های سطح ابتدایی شروع کنید و سپس نقش‌هایی را جستجو کنید که با تخصص استراتژیک منابع انسانی در سطح بالا مورد انتخاب شما آشنا شوید.

 1. یک مربی در زمینه منابع انسانی پیدا کنید

یک مربی در زمینه منابع انسانی پیدا کنید که بتواند در حین پیمایش در مسیر شغلی منابع انسانی و تصمیم گیری استراتژیک به شما مشاوره دهد.

 1. رهبری قوی و مهارت های نرم را توسعه دهید

رهبری قوی و مهارت‌های نرم مانند ارتباطات، مذاکره و استراتژی را در خود توسعه دهید. این مهارت‌ها برای نقش‌های منابع انسانی در سطح بالا که شامل مدیریت تیم‌ها و ایجاد تغییرات سازمانی می‌شوند، حیاتی هستند.

بخش منابع انسانی به دلیل جذب و حفظ استعدادهای برتر به طور فزاینده‌ای برای سازمان‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این رو، کارفرمایان برای متخصصان منابع انسانی پاداش بالایی ارائه می‌دهند. برای ارتقاء به نقش‌های پردرآمد منابع انسانی، باید مهارت‌هایی را تقویت کنید که به شما امکان ‌دهد استراتژیک‌تر فکر کنید و مهارت رهبری را در خود تقویت کنید. شما همچنین باید درک کاملی از نحوه عملکرد منابع انسانی جهت موفقیت سازمانی داشته باشید. سفر شما برای رسیدن به یکی از شغل های پردرآمد منابع انسانی مستلزم یادگیری مداوم و رویکردی فعالانه برای توسعه شغلی در حوزه منابع انسانی است.

به این پست امتیاز دهید

1 دیدگاه در “شغل های پردرآمد منابع انسانی در سال 2023

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *