شرایط احراز اعضاء کمیته انضباطی

Posted by: tamasco
Category: انضباطی
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : در آيين نامه انضباطی كارگاه ما، در يك ماده نوشته شده است كه اعضاي كميته انضباطی بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند .
آيا مي توانند دو نفر نماينده كارگر كه عضو شوراي اسلامي هستند و مدرك تحصيلي شان فوق ديپلم است عضو كميته انضباطی بشوند ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید