سنوات بیشتر از یک ماه

Posted by: tamasco
Category: سنوات

آرمین خوشوقتی
یکی از سوال هایی که این روزها بطور مکرر مطرح می شود این است که سنوات ( مزایای پایان کار ) در چه مواردی بیشتر از یک ماه پرداخت می شود .
در پاسخ به این سوال باید گفت که در پایان قرارداد کار ( اعم از دائم یا موقت ) به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق به کارگر پرداخت می‌شود ، البته در مورد قرارداد‌های کمتر از یک‌سال نیز به نسبت مدت قرارداد این مزایا باید محاسبه و پرداخت شود.
اما مواردی که در قانون کار مزایای پایان کار بیش از یک ماه برای کارگر در نظر گرفته شده عبارتند از :

۱. خاتمه قرارداد کار که به دلیل از کارافتادگی ناشی از کار باشد که در این صورت به ازای هر سال دو ماه پرداخت می‌شود.
۲. در صورتی‌که مرجع حل اختلاف رای به بازگشت کار کارگر اخراجی صادرکند اما کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد که معادل ۴۵ روز آخرین حقوق به ازای هر سال خدمت باید به وی پرداخت شود.
۳. مواردی که کارگر و کارفرما توافق کنند که بیش از سالی یک ماه سنوات پرداخت و قرارداد را فسخ کنند (مانند باز خریدی کارگر یا سازش طرفین در مراجع حل اختلاف) علاوه بر مزایای پایان کار (حق سنوات)، درصورت خاتمه قرارداد کار (به هر دلیل) مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت به ورثه او پرداخت می‌شود.
۴. در صورتی که عرف یا رویه جاری ، متضمن امتیازی بیش از موارد فوق باشد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید